Link 1: VÀO WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨCLink 2: TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 SAU PHÚC KHẢO (TỪ SBD: HDT000001 ĐẾN HDT013000)Link 3: TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA 2016 SAU PHÚC KHẢO (TỪ SBD: HDT013001 ĐẾN HDT020278)