Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Toán
BỘ MÔN TOÁN
 
Địa chỉ liên hệ: Phòng 201-Nhà A7 -  Trường Đại học Hồng Đức- Số 565, Quang Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
1. Về cơ cấu tổ chức:
- Trưởng bộ môn: Tiến sĩ Đỗ Hoàng Mai
2. Danh sách CB-GV của bộ môn
       Bộ môn hiện có 05 CB-GV, trong đó có: 01 Tiến sỹ; 05 Thạc sĩ
 
 
STT
 
Họ và tên
 
Học hàm/học vị
Chức vụ
1
Đỗ Hoàng Mai
Tiến sĩ
Trưởng Bộ môn
2
Nguyễn Thị Quyên
Thạc sĩ
Giảng viên
3
Lương Thị Thu Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
4
Nguyễn Thị Nga
Thạc sĩ Giảng viên
5 Trịnh Thị Lê Mai Thạc sĩ Giảng viên
6 Lê Phương Chi Thạc sĩ Giảng viên


  


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing