Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ Môn Luật

- Phó trưởng bộ môn: ThS. La Thị Quế

- Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Huyền

-  Tổng số cán bộ, giảng viên: 12, bao gồm: 11 giảng viên, 1 Cán bộ Hành chính.

STT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

1

Lê Văn Minh

Tiến sỹ

0912017 411

2

Phan Thị Thanh Huyền

Thạc sỹ

0984858458

3

Nguyễn Thị Huyền

Thạc sỹ

0916972646

4

La Thị Quế

Thạc sỹ

0932365636

5

Nguyễn Duy Nam

Thạc sỹ

0979375456

6

Trần Minh Trang

Thạc sỹ

0967101290

7

 Trịnh Diệp Ly

 Thạc sỹ

0977830098

8

Nguyễn Thanh Mai

Thạc sỹ

0904685472

9

Lê Minh Thúy

Cử nhân

0917900666

10

Nguyễn Thùy Dung

Cử nhân

0934437839

11

Nguyễn Thị Nguyệt

Cử nhân

0773318696

12

Lò Thị Quý

Cử nhân

0913032154


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing