STT

Họ tên - Đơn vị

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Nội bộ

Nhà riêng

Di động

 

Tổng đài

 

3.910.222

101

 

 

 

Fax

 

3.910.475

 

 

 

1

Ban Giám hiệu

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam

QHT

3.911.313

 

3.859.059

0912.162.824

 

Hoàng Thị Mai

PHT

3.914.829

 

3..855989

0915.188.090

2

Đảng  uỷ

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hà

TĐU

3.910.076

278

3.725.381

0912.725.381

 

VPĐU

3.911.642

106

3. 710.828

0166.464.0554

3

Công Đoàn

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Vạn

PCT

 

 

 

0914.403.004

 

Hoả Diệu Thuư

BTV

 

 

 

0916.594.259

4

Đoàn TN, Hội SV

 

 

 

 

 

 

Hoàng Lê Minh

BT

 

 

 

0983.725.357

 

Nguyễn Trường Minh

PBT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Pḥng HCTH

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Công

TP

3.910.833

109

3.755.904

0912 910 952

 

PTP

 

 

 

6

Pḥng TCCB

 

 

 

 

 

 

Thiều Minh Tú

TP

3.911.834

 

3.911.717

0912.240.929

 

Nguyễn Thị Phương

 

 

 

 

O977.271.078

7

Pḥng Quán lư Đ. tạo

 

 

 

 

 

 

Hoàng Dũng Sỹ

TP

3.914.852

 

3.911.417

0912.786.286

 

Nguyễn Đ́nh Mai

PTP

 

147

 

0912.518.117

 

Đậu Bá Th́n

PTP

 

 

 

0912.483.189

 

Hoàng Văn Quư

 

3.910.619

 

 

0903.235.000

8

Pḥng KHTC

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Giang

TP

3.911.790

 

 

0912.133.135

 

Hoàng Ngọc Ban

PTP

3.910.059

145

3.231.188

0912.240.329

9

Pḥng  QLKH

 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Thành

TP

 

 

 

0946.681.166

 

Nguyễn Văn Thế

PTP

 

 

 

0912.226.095

  10

Pḥng HTQT

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đ́nh Hải

TP

3.230.078

 

 

0916.671.458

11

Pḥng ĐBCL&KT

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hạnh

TP

3.910.822

 

3.753.379

0983.130.369

 

Nguyễn Hữu Tân

PTP

 

 

3.640.872

0982.331.297

12

Pḥng QT-VTTB

 

2.240.619

 

 

 

 

Lê Đức Long

 PTP

3.910.839

237

3.910.032

0904.393.366

 

Bùi Minh Thành

PTP

 

 

 

09.122.530.93

13

Pḥng Thanh tra

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dung

TP

3.910.812

 

3.910.582

0915.608.269

14

Pḥng CT.HSSV

 

 

 

 

 

 

Phạm  Văn Hiền

PTP

 

125

 

0918.068.689

15

Khoa KH Xă hội

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mai

3.910.299

 

3.855.989

0989.198.090

 

Trần Quang Dũng

TBM

 

 

 

0989.091.116

 

Lê Tú Anh

PTBM

 

 

 

0982.273.209

 

Lê Thị Phượng

TBM

 

 

 

0988.181.471

 

Vũ Thanh Hà

PTBM

 

 

 

0912.114.360

 

Mai Thị Hảo Yến

TBM

 

 

 

0984.417.120

 

Vũ Thị Thắng

PTBM

 

 

 

0168.383.414

 

Vũ Quư Thu

TBM

 

 

 

0912.959.135

 

Nguyễn Thị Giang

PTBM

 

 

 

0984.570.556

 

Lê Sỹ Hưng

PTMB

 

 

 

0915.393.070

 

Lê Kim Dung

PTBM

 

 

 

0945.516.169

 

Đào Thanh  Xuân

PTBM

 

 

 

0945.107.544

 

Trịnh Thị Phan

PTMB

 

 

 

0915.244.855

 

Hoàng Thị Tâm

TBM

 

 

 

0982.279.004

 

Mai Văn Tùng

TK

 

 

 

0988.884.699

 

Ngô Xuân Sao

PTBM

 

 

 

0988.959.757

16

Khoa KH Tự nhiên

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Lương

PTK

 

 

 

0912.240.475

 

Lê Thị ánh Tuyết

PT K

 

 

 

0943.413.298

 

Đỗ Văn Lợi

PTK

 

 

 

0913.310.390

 

Nguyễn Xuân Thuần

PTBM

 

 

 

0914.413.944

 

Nguyễn Thị Xuân

PTBM

 

 

 

0916.594.258

 

Ng. Thị Kim Liên

PTBM

 

 

 

0915.548.424

 

Lê Thị Thọ

TBM

 

 

3.754.101

0912.582.710

 

Lê Quang Huy

TBM

 

 

 

0943.156.316

 

Phạm Thị Bích Hà

PTBM

 

 

 

0906.052.123

 

Nguyễn Văn Cần

TBM

 

 

 

0912.048.765

 

Nguyễn Mạnh Hùng

PTBM

 

 

 

0912.312.178

 

Trần Thị Hải

TBM

 

 

 

0915.017.980

 

Trịnh Xuân Long

PTBM

 

 

 

0948.391.223

 

Lê Thị Hoa

PTBM

 

 

 

0915.679.727

 

Lê Thị Huyền

TBM

 

 

 

0975.191.339

 

Hà Thị Phương

PTBM

 

 

 

0977.897.606

17

Khoa SP Mầm Non

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà Lan

TK

 

 

 

0912.958.092

 

Tạ Mai Anh

TBM

 

 

 

0915.354.476

 

Doăn Đăng Thanh

TBM

 

 

 

0904.963.157

 

Trịnh Ngọc Khoa

TBM

 

 

 

0912.354.287

 

Trần Cẩm Vân

HT TTH

3.910.926

 

3.750.090

0912.383.839

 

Nguyễn Thị Dung

PHT TTH

3.910.926

 

3.759.972

0987.527.989

18

Khoa SP Tiểu học

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đông

TK

3.910.301

 

3.855.894

0912.475.746

 

Lê Thị Thu B́nh

PT.K

 

 

3.759.534

0912.605.657

 

Đỗ Thị Nguyệt

TBM

 

 

 

0912.133.131

19

Khoa Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thơm

PTK (PTĐV)

3.910.300

122

3.151.828

0945.019.027

 

 Nguyễn Thị Quyết       

PTK

 

 

 

0988.959.757

 

Nguyễn Thị Hồng

TBM

 

 

3.854.707

0915.142.397

 

Trịnh Thị Hằng

PTBM

 

 

 

0978.271.778

 

Trần Minh Trung

PTBM

 

 

 

0915.020.556

 

Vũ Thị Loan

PTBM

 

 

 

0918.439.255

 

Nguyễn Huy Tậu

TBM

 

 

3.750.960

0912.943.347

 

Nguyễn Văn B́nh

PTBM

 

 

 

0983.284.018

20

Khoa KT-CN

 

 

 

 

 

 

Lê Viết Báu

TK

 

 

3.641.886

0912.276.151

 

Lê Thị Giang

PTK

 

 

 

0904.988.929

 

Nguyễn Văn Hoá        

TBM

 

 

3.753.366

0912.750.240

 

Mai Thị Hồng

PTBM

 

 

 

0983.851.061

 

Nguyễn Văn Dũng

PTK

 

 

 

0943.683.669

21

Khoa CN TT&TT

 

 

 

 

 

 

Phạm Thê Anh

TK

 

 

2.250.234

0915.061.624

 

Lê Thị Hồng

PTBM

 

 

 

01685.509.563

 

Lê Văn Quang

PTBM

 

 

 

0912.162.700

 

Trịnh Thị Phú

TBM

 

 

 

0902.097.669

 

Nguyễn Đ́nh Định

PTBM

 

 

 

0948.911.357

 

Lê Thị Hồng Hà

PTMB

 

 

 

0983.760.415

22

Khoa KT-QTKD

 

 

 

 

 

 

LêHoàng Bá Huyền

TK

 

 

3.857.414

0912.222.345

 

Lê Quảng Hiếu

PTK

 

 

3.951.357

0944.525.666

 

Ng. Thị Oanh

TBM

 

 

3.954.035

0983.958.498

 

Ng. Thị Hồng Điệp

PTBM

 

 

3.750.725

0918.095.366

 

Ng.Thị Cẩm Nhung

TBM

 

 

3.910.532

0919.712.532

 

Trần Thị Hoa

PTBM

 

 

 

0915.244.999

 

TrầnThị Thu Hường

PBM

 

 

 

0915.679.669

 

Ng Thị Thu Phương

PTBM

 

 

 

0919.556.248

 

Ng.Thị Thanh Xuân

PTBM

 

 

3.857.443

0912.601.333

 

 

 

 

 

 

 

23

Khoa N-L-NN

 

 

 

 

 

 

Trần Công Hạnh

TK

3.223.307

 

3.724.258

0915.683.788

 

Lê Văn Ninh

 PTK

 

 

3.942.582

0934.291.337

 

Phạm Thanh Hương

PTK

 

 

3.722.534

0903.434.689

 

Nguyễn Minh Đức

TBM

 

 

3.757.747

0904.329.789

 

Bùi Thị Huyền

PTBM

 

 

3.714.580

01667.221.976

 

Tô Thị Phượng

TBM

 

 

3.950.412

0915.244.349

 

Nguyễn Thị Loan

PTBM

 

 

 

0919.079.359

 

Nguyễn Văn Hoan

PTBM

 

 

 

0904.709.963

 

Nguyễn Thị Mai

PTBM

 

 

 

0973.707.586

 

Nguyễn Thị Hương

PTBM

 

 

 

01695.890.256

 

Mai Danh Luân

TBM

 

 

 

0986.723.261

24

Khoa LLCT

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Quư

PTK

 

 

3.930.204

0912.603.834

 

Lê Văn Minh

PTK

 

 

 

0912.017.411

 

Nguyễn Thị Ngân

TBM

 

 

3.858.603

0915.527.944

25

Khoa GDTC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn

PTK

 

 

3.910.538

0912.582.253

 

Trịnh Thế Bắc

PTK

 

 

3.727.855

0945.018.581

 

Đồng Hương Lan

TBM

 

 

3.722.147

0912.766.519

 

Dương Thị B́nh

PTBM

 

 

 

0984.101.488

 

Nguyễn Xuân Trọng

TBM

 

 

 

0912.812.568

 

Lê Anh Vinh

PTBM

 

 

 

0973.737.234

26

Bộ môn TL-GD

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hà

TK

 

 

3.715.517

0912.276.727

 

Dương Thị Thoan

PTK

 

 

 

0904.461.138

 

Ng. Thị Phi

TBM

 

 

3.910.153

0915.951.319

 

Phạm Thị Thu Ḥa

PTBM

 

 

 

0913.003.943

 

Hồ Thị Dung

TBM

 

 

3.859.059

0983.092.602

 

Lê Duy Dược

PBM

 

 

3.643.007

01234.823.357

 

Nguyễn Thị Thanh

PTBM

 

 

 

0982.998.197

27

Khoa Tại chức

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hiền

TK

 

 

 

0912.275.116

28

Trung tâm TT-TV

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Thuỷ

PGĐ

3.910.842

 

 

29

Trung tâm GDQT

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đ́nh Hải

 GĐ

3.910.869

 

3857993

0916.671.458

 

VP trung tâm

 

6.250.998

 

 

 

30

Trung tâm NC-ƯDKHCN

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Tuấn

PGĐ

3.229.797

 

 

0983.505.675

31

Trung tâm GDQP

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quy

PGĐ

3.256.179

 

3.717.561

0983.942.676

32

TT NCKHXH&NV

 

 

 

 

 

 

 

 

3.850.738

34

Ban QLNT

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Vạn

TB

3.913.042

116

6.668.203

0914.403.004

35

Ban Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Tư

TB

3.911.840

 

 

0973 461 788

 

Lê Đ́nh Nhàn

PTB

 

 

 

0973.380.899

 

Bảo vệ cổng CS 1

 

3.910.789

 

 

 

 

Bảo vệ cổng khu B

 

3.910.988

 

 

 

 

Bảo vệ cổng CS 2

 

2.240.251

 

 

 

36

Trạm Y tế