Utilties
Images
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Khoa KHXH năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Khoa KHXH năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Tung tâm GDQPAN năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Tung tâm GDQPAN năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ khoa TLGD năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ khoa TLGD năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Phòng TCCB năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Phòng TCCB năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Trường MNTH năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Trường MNTH năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Kinh tế NLNN năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Kinh tế NLNN năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Phòng Thanh tra giáo dục năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ Phòng Thanh tra giáo dục năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ khoa Kinh tế QTKD năm học 2021-2022
Ảnh Hội nghị CBVC-LĐ khoa Kinh tế QTKD năm học 2021-2022
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Ảnh Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm 2018-2019
Ảnh Hội nghị Tổng kết Công tác Công đoàn năm 2018-2019
Ảnh Đội Phòng Ban 2 nhận Cúp, cờ, tiền thưởng Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Ảnh Đội Phòng Ban 2 nhận Cúp, cờ, tiền thưởng Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Ảnh trận khai mạc Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Ảnh trận khai mạc Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Ảnh trao cờ lưu niệm Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Ảnh trao cờ lưu niệm Cúp bóng đá mi ni CBVC-LĐ và HSSV năm 2016
Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "GVT-ĐVN" giai đoạn 2012-2015
Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "GVT-ĐVN" giai đoạn 2012-2015
Trồng cây đầu xuân Bính Thân 2016
Trồng cây đầu xuân Bính Thân 2016
Trao Quà Mái ấm công đoàn
Trao Quà Mái ấm công đoàn
Ủng hộ người nghèo dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Ủng hộ người nghèo dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Tập huấn Công đoàn
Tập huấn Công đoàn
Tập huấn Công đoàn
Tập huấn Công đoàn
Ảnh Tham quan Tuần Châu Quảng Ninh
Ảnh Tham quan Tuần Châu Quảng Ninh
Ảnh Tham quan Tuần Châu Quảng Ninh
Ảnh Tham quan Tuần Châu Quảng Ninh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Tiểu phẩm kịch "Người giữ lửa gia đình " đạt giải nhất toàn tỉnh
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Dâng hương bao công đầu Xuân Bính Thân năm 2016
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Liên hoan nghệ thuật quấn chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh năm 2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015
BCH Công đoàn trường khóa VI
BCH Công đoàn trường khóa VI
Giao lưu Cầu lông với các CĐ trong tỉnh
Giao lưu Cầu lông với các CĐ trong tỉnh
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
Thi dua
slide04
slide04
slide03
slide03
slide02
slide02
Play/Pause
Introdution
News - Events
No Data
Phong trao
No Data
Female
No Data
Công đoàn bộ phận
No Data