Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
Hà Bình Minh0975160686Giảng viên - Trợ lý KH-NVKThabinhminh@hdu.edu.vn
Tạ Hữu Đoan0904724450Giảng viên - Chủ tịch công đoàn Trung tâmtahuudoan@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Hương Mai0977789303Trợ lý giáo vụnguyenthihuongmai@hdu.edu.vn
Cao Vĩnh Thịnh0916551086Nhân viên bảo vệcaovinhthinh@hdu.edu.vn
Trương Văn Hòa0372970267Nhân viên bảo vệ trươngvanhoa@hdu.edu.vn
Thiều Minh Đạo0943944168Nhân viên bảo vệthieuminhdao@hdu.edu.vn
Trịnh Duy Huy0912029041P.GĐ Trung tâm GDQPAN trinhduyhuy@hdu.edu.vn
Trịnh Thị Liên0969794234Cán bộ quản lý VT-TB trinhthilien@hdu.edu.vn
Nguyễn Mỹ Dung0962646382Cán bộ hành chính nguyenmydung@hdu.edu.vn
Trình Xuân Thắng0974864452Giảng viêntrinhxuanthang@hdu.edu.vn
Lê Duy Toán01293937168Phó trưởng bộ môn CT, Giảng viênleduytoan@hdu.edu.vn
Phạm Văn Hùng 0913484114Trưởng BM Chính trị, Giảng viên phamvanhung@hdu.edu.vn
Nguyễn Hữu Đông 0914347071 Giảng viên nguyenhuudong@hdu.edu.vn
Bùi Công Nhưỡng 0987610306 Trưởng BM Quân sự, Giảng viên buicongnhuong@hdu.edu.vn
Nguyễn Hữu Thắng 0915468090Tổ t\ưởng, Giảng viên nguyenhuuthang@hdu.edu.vn
Ngọ Văn Tuấn0986 992 975Phó trưởng bộ môn QS - Giảng viênngovantuan@hdu.edu.vn
Trịnh Viết Thuân DĐ: 0977104333 ; Giảng viên trinhvietthuan@hdu.edu.vn
Đỗ Như Hùng 0974531953 Phụ Trách Ban ĐT&QLSV - Giảng viên donhuhung@hdu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Quy 0983942676Phó Giám đốc - BT chi bộ, GVCnguyenngocquy@hdu.edu.vn