Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
Nguyễn Ngọc Tuấn0941733345Phụ trách công tác ANTTnguyenngoctuan@hdu.edu.vn
Lê Huy Hoàng0948285585CB QL mạng; hệ thống máy tính, cameralehuyhoangnt@hdu.edu.vn
Trịnh Đức Long0976.405.489Phụ trách công tác ANTTtrinhduclongnt@hdu.edu.vn
Nguyễn Văn Bích0989.518.516CT CĐ Ban, Tổ trưởng Kỹ thuật, ANTTnguyenvanbich@hdu.edu.vn
Lê Văn Huấn0983.847.657; 0948.3Phó trưởng ban - Phụ trách Ban QLNTlevanhuan@hdu.edu.vn
Lê Văn Thanh0982.232.517Tổ trưởng tổ QLNT, BCH Công đoàn Ban; QLN4levanthanh@hdu.edu.vn
Lê Khắc Lương0919.909.468CB QLNTlekhacluong@hdu.edu.vn
Lê Thanh Hà0904.680.114CB QL điện, nướclethanhha@hdu.edu.vn
Phạm Thị Thu Hằng0947.405.111CB QLNT Nhà N3phamthithuhang@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Hường0986.895.079CB QLNT, Kế toán bannguyenthihuong@hdu.edu.vn
Bùi Thị Diệu0972.542.298CB QLNT N2buithidieunt@hdu.edu.vn
Trịnh Thị Huấn0918.648.655CB QLNT Nhà N1, ISO, Hành chínhtrinhthihuanqlnt@hdu.edu.vn