Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2019-2020
Cập nhật lúc: 12:18 AM ngày 02/10/2019

 Danh sách Cố vấn học tập năm học 2019 -2020:

- Thầy Hoàng Bùi Sơn           phụ trách K19- ĐHGDTH, K20- ĐHGDTH                               (SĐT: 0945.389.409)

- Cô Hoàng Thị Thu An         phụ trách K21- ĐHGDTH, K22- ĐHGDTH                                 (SĐT: 0935.637.666)

- Cô Lê Phương Chi              phụ trách K39- CĐGDTH, K40- CĐGDTH, K41- CĐGDTH       (SĐT: 0935.637.666)

- Cô Nguyễn Thị Quyên          phụ trách LT, VB2                                                                         (SĐT: 0903.511.820)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing