Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Danh sách Ban cố vấn học tập năm học 2016-2017
Cập nhật lúc: 04:14 PM ngày 21/09/2016

 Danh sách Cố vấn học tập năm học 2016 -2017:

- Thầy Hoàng Bùi Sơn    phụ trách K18- ĐHGDTH, K19- ĐHGDTH   (SĐT: 0945.389.409)

- Cô Đỗ Thị Nguyệt          phụ trách K16- ĐHGDTH, K17- ĐHGDTH   (SĐT: 0912.133.131)

- Cô Hoàng Thị Thu An   phụ trách K36, K37, K38- CĐGDTH              (SĐT: 0935.637.666)


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing