Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Cập nhật lúc: 09:01 SA ngày 14/01/2021

Sáng ngày 13/01/2021, tại Hội trường 302, Nhà điều hành, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải - Phó Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Về phía Trường Đại học Hồng Đức có đồng chí Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Hoàng Văn Thi, Hiệu trưởng và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các Ban chi ủy chi bộ; Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể cấp trường, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. 

Quang cảnh Hội nghị

Sau phần khai mạc, đồng chí Thiều Minh Tú – Ủy viên Ban thường vụ, Trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo đánh giá trong năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ, Nhà trường và hệ thống chính trị vững mạnh. Các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả; tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế; công tác sinh viên; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên....luôn được Đảng uỷ quan tâm, tạo điều kiện.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế như: Công tác xác định ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của một số ngành còn hạn chế, chưa sát với nhu cầu thực tế xã hội, dẫn đến một số ngành không tuyển sinh được; Công tác quản lý đào tạo, quy trình thức hiện ở một vài bộ phận, đơn vị còn có mặt tồn tại, chưa được giám sát chặt chẽ; việc xây dựng các quy định, quy trình quản lý còn chậm, chưa được cập nhật bổ sung, điều chỉnh kịp thời; nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã có nhiều chuyển biến, nhưng chưa được duy trì thường xuyên, vẫn còn thiếu tính kế hoạch; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, vẫn còn đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Hoàng Nam –Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 là: Đẩy mạnh công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng chuyên nghiệp, từng bước gắn với tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy, học và kiểm tra, đánh giá theo hướng hiện đại; đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, hoạt động KH- CN gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo và chuyển giao công nghệ, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng một số sản phẩm mang thương hiệu của nhà trường; mở rộng liên kết, hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh, dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Dưới sự điều hành của đồng chí Lê Viết Báu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong các lĩnh vực; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2021.

Đồng chí Lê Viết Báu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường
phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã trao tặng Giấy khen cho 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 19 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Nam –Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các chi bộ, Đảng bộ khẩn trương hoàn thành Kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị; từng bước xây dựng thương hiệu một số ngành đào tạo, xây dựng một số sản phẩm mang thương hiệu của nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng, nhất là trong việc giao quyền, trách nhiệm cho các cá nhân, gắn trách nhiệm cá nhân cho mỗi nhiệm vụ được giao, nhằm tăng cường tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên ... Đồng chí cũng đề nghị tất cả các cán bộ, đảng viên và sinh viên trong toàn Trường chung sức, đồng lòng đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Trường Đại học Hồng Đức ngày cáng phát triển, trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 đã đề ra./.

Đồng chí Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Đồng chí Mai Văn Tùng - Trưởng Khoa KHXH trình bày tham luận tại Hội nghị
 
Đồng chí Hoàng Nam –Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen
cho các chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
 
Đồng chí Hoàng Nam –Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy khen
cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578797