Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức họp phiên thứ 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cập nhật lúc: 02:30 CH ngày 28/01/2021

Chiều ngày 27/01/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức họp phiên thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024. PGS. TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

 
PGS. TS. Lê Viết Báu  - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chủ trì phiên họp

       Đây là phiên họp cuối năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức. Tại phiên họp, Hội đồng đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng trường năm 2020; Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao thông qua với nội dung các Báo cáo trên. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức nêu rõ, mặc dù Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức mới đi vào hoạt động trong năm đầu tiên, tuy nhiên, các hoạt động của Hội đồng trường đã được khẩn trương triển khai thực hiện. Chương trình hoạt động của Hội đồng trường trong năm bám sát Luật giáo dục đại học; Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục đại học sửa đổi... các Quyết nghị của Hội đồng trường được ban hành kịp thời gắn với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển của Nhà trường. Trên cơ sở đó, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Hội đồng trường cũng như nâng cao năng lực quản trị của Trường Đại học Hồng Đức.

TS. Hoàng Văn Thi - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại phiên họp
 
Ông Nguyễn Hồng Phong - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông
phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Hội đồng trường cũng thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến: Quy định danh mục vị trí việc làm; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong Trường Đại học Hồng Đức; Thảo luận về Chiến lược phát triển Trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án tuyển sinh năm 2021; Kế hoạch Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát của Hội đồng trường năm 2021 và các nội dung quan trọng khác.

 Hội nghị đã thống nhất Quyết nghị thông qua đề xuất xin chủ trương của Hiệu trưởng Nhà trường về thực hiện liên kết trong đào tạo với các đơn vị, đối tác có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành; Quyết nghị thông qua đề xuất mở ngành đối với các ngành mới; Quyết nghị thông qua đề xuất chủ trương đào tạo liên thông đối với một số ngành; Thông qua phương án tuyển sinh năm 2021 và thông qua một số đề xuất quan trọng khác của Hiệu trưởng Nhà trường./.

TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN, Thư ký Hội đồng trường
phát biểu tại phiên họp
 
Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Phiên họp

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788