Trường Đại học Hồng Đức tổ chức theo dõi, học tập qua truyền hình trực tiếp chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Cập nhật lúc: 09:43 SA ngày 12/01/2017

Thực hiện Công văn số 395 – CV/TU ngày 04/01/ 2017 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa truyền hình trực tiếp, Trường Đại học Hồng Đức đã bố trí để cán bộ, viên chức – lao động theo dõi và học tập tại Hội trường A7, Cơ sở 2 và tại phòng 302, Nhà điều hành, cơ sở chính.

         

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện về chuyên đề 
“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

       Mở đầu bài nói chuyện, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh Hóa có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng, vinh dự, tự hào được nhiều lần đón Bác về thăm. Bởi vậy, việc tổ chức nghiên cứu, học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” càng có ý nghĩa sâu sắc hơn, nhất là trong thời điểm Thanh Hóa đang thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2017, triển khai Nghị quyết 04 khóa XII gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Đó là việc làm có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm theo  lời Bác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, để xứng đáng hơn với  tình cảm sâu sắc,  thương yêu Bác dành cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, quyết tâm đổi mới hơn nữa, thực hiện thắng  lợi những mục tiêu nghị quyết đại hội đảng đã đề ra,  xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác từng mong muốn.

Bằng tình cảm thiêng liêng kính yêu Bác, với kiến thức uyên thâm, phương pháp trình bày mạch lạc, khoa học cùng những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã trình bày một cách có hệ thống tập trung vào: những  điểm mới của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giá trị to lớn của bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một văn kiện chính trị vô giá của Đảng ta. Tiếp nối Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có thể coi là một điều chỉnh có tính chiến lược, để chúng ta học tập, làm theo Bác một cách đầy đủ nhất, cả về tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đặc biệt, chỉ thị không coi đây là cuộc vận động mà hướng đến việc học tập sẽ trở thành một nhu cầu văn hóa và muốn nội tâm hóa vào từng người. Chỉ thị 05 cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo lưu ý, trong nghiên cứu, học tập về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điều quan trọng là phải nhận ra mối quan hệ thống nhất, biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có nội dung về đạo đức và phong cách, và nói cách khác phong cách Hồ Chí Minh là kết tinh của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Phong cách mẫu mực của Hồ Chí Minh là nhất quán giữa nói và làm, mà hiệu quả lớn nhất là làm sao mang lại được cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần cũng tốt đẹp, xã hội ngày càng tiến bộ.

Qua buổi nói chuyện của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo về chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã giúp cho cán bộ, viên chức - lao động Trường Đại học Hồng Đức nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và NCKH của Nhà trường./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40454459