Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017

Cập nhật lúc: 08:21 SA ngày 10/03/2017

              Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/2/2017 về việc tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017. Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh Hóa triển khai thực hiện cuộc thi tới các đơn vị đoàn trong tỉnh Thanh Hóa, Ban chấp hành đoàn trường Đại học Hồng Đức triển khai thực hiện cuộc thi tới tất cả đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

Ngày 05/3/2017 theo kế hoạch của ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức thi trực tuyến bảng cá nhân tại địa chỉ www.anhsangsoiduuong.vn Đoàn trường Đại học Hồng Đức cũng đã thực hiện đồng bộ để các đoàn viên, thanh niên là sinh viên trong trường được tham gia. Với khí thế và tinh thần cao các đồng chí của đoàn trường Đại học Hồng Đức đã hăng hái tham gia và bước đầu có những kết quả khá tốt, trong tốp 10 thí sinh bảng cá nhân có điểm cao nhất đã có tên của 04 sinh viên Đại học Hồng Đức. Trong những tuần tiếp theo các thí sinh sẽ tiếp tục tìm ra thí sinh có tổng số điểm cao để đi vào những vòng tiếp theo, và những thí sinh có số điểm cao của Đại học  Hồng Đức sẽ được chọn vào đội tuyển trường tham gia thi bảng đội tuyển cấp khu vực và toàn quốc.

Cuộc thi cũng là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 -2030”.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Tin & bài: VP Đoàn

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40483789