Đảng uỷ Trường Đại học Hồng Đức học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật lúc: 09:13 SA ngày 29/03/2021

Thực hiện Công văn số 228 – CV/ĐUK ngày 24/3/2021 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong hai ngày 27- 28/03/2021, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức cho cán bộ đảng viên Nhà trường học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường lớn với 500 chỗ ngồi.

 Đây là hội nghị trực tuyến toàn quốc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được truyền trực tiếp từ Trung ương đến cơ sở. Từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc Hội) được kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở.

Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội; Võ Văn Thưởng, Thường Trực ban Bí thư Trung ương Đảng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có các đại biểu ở 63 điểm cầu cấp huyện, ngành, 384 điểm cầu cấp xã, với 55.827 đại biểu.

Tại điểm cầu Trường Đại học Hồng Đức có sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và hơn 400 cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;”; “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau phần phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt Kế hoạch số 11- KH/TU, ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt của Kế hoạch đó là: Tập trung vào những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị tại Đại hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Sau Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với thảo luận chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Các cấp uỷ đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của cấp mình và tổ chức các lớp học tập, quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân đều được tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết.

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên; sau hội nghị học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết bài thu hoạch. Thời gian hoàn thành các hội nghị đối với cấp tỉnh trước ngày 30/4/2021, cấp huyện trước ngày 30/5/2021, cấp cơ sở trước ngày 30/6/2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bố trí thời gian để cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đông đủ, đúng thành phần.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01- CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 25/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là công việc thường xuyên, được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ.

Sự kiện hôm nay có ý nghĩa mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngay sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo các điều kiện để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết và thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn…

Trên tinh thần của Hội nghị, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức sẽ xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, đề nghị Ban chi ủy, chi ủy, lãnh đạo các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong quá trình vận dụng các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào học tập, nghiên cứu khoa học và công tác của cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường./.

BBT website 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40597199