Tổ chức đánh giá ngoài tại trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 08:29 SA ngày 28/04/2017

          Thực hiện qui định về Kiểm định chất lượng trường đại học, trong thời gian từ 5/2015 đến 11/2016, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức triển khai tự đánh giá chất lượng trường đại học theo quy định tại Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Nhà trường đã tiến hành các thủ tục đăng ký để kiểm định, đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội – một trung tâm kiểm định độc lập, có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Ngày 05/4/2017, Trường Đại học Hồng Đức và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký hợp đồng đánh giá ngoài.

Theo Kế hoạch đánh giá ngoài tại trường Đại học Hồng Đức:

- Ngày 27/4/2017,  Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại trường Đại học Hồng Đức sẽ tiến hành Khảo sát sơ bộ;

- Từ 20/5 - 24/5/2017 Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài tại trường Đại học Hồng Đức sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá chính thức.

Tổ chức đánh giá ngoài là bước mở đầu cho giai đoạn hai trong qui trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học./.

 Phòng ĐBCL&KT

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579768