Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức họp phiên thứ 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Cập nhật lúc: 09:02 SA ngày 27/04/2021

Chiều ngày 22/04/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức họp phiên thứ 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024. PGS. TS. Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

     
Quang cảnh phiên họp

     Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng trường đã nghe TS. Ngô Chí Thành – Trưởng phòng QLKH&CN, Thư ký Hội đồng trình bày Báo cáo giám sát về hoạt động liên kết đào tạo năm 2020. ThS. Thiều Minh Tú – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đã trình bày Báo cáo kết quả rà soát, sắp xếp bộ môn của các đơn vị đào tạo trong trường Đại học Hồng Đức; Dự thảo Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí trong trường Đại học Hồng Đức; Dự thảo Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong trường Đại học Hồng Đức.

Trên cơ sở các bản dự thảo, các thành viên Hội đồng trường đã tiến hành thảo luận và đưa ra ý kiến góp ý, các yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa đối với các nội dung trên.

TS. Phạm Anh Giang - Trưởng phòng KH- TC phát biểu tại phiên họp

Cũng tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng trường đã nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể: Thay thế Quyết định 726/QĐ – ĐHHĐ ngày 20/05/2019 bằng Quyết định số 1803/QĐ – ĐHHĐ ngày 09/11/2020 Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức trong Quy chế chi tiêu nội bộ; Bổ sung một số khoản chi và mức chi trong đánh giá chương trình đào tạo.

PGS. TS. Phạm Thế Anh - Trưởng khoa CNTT&TT phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đã đồng ý tán thành và thông qua quyết nghị của Hội đồng trường lần thứ 5 (Quyết nghị thông qua ban hành Danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí trong trường Đại học Hồng Đức; Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động trong trường Đại học Hồng Đức; và một số điều chỉnh đối với quy chế chi tiêu nội bộ). Đồng thời, Hội đồng Trường cũng thống nhất các nội dung chuẩn bị cho phiên họp của Hội đồng trong thời gian tới./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788