Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy tại Trường Đại học Thủy lợi.

Cập nhật lúc: 04:53 CH ngày 06/06/2017

 Ngày 23/5/2017, tại Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1983, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học của giải pháp tường đỉnh giảm sóng tràn trên đê biển”

Chuyên ngành:                Xây dựng công trình thủy                    

Người hướng dẫn:         1. PGS.TS. Lê Xuân Roanh        2. GS. TS Thiều Quang Tuấn

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:  GS.TS Phạm Ngọc Qúy- Trường Đại học Thủy lợi – Chủ tịch Hội đồng; TS Trần Văn Sung- Trường ĐH Thủy lợi ( Phản biện 1); PGS. TS Lê Văn Nghị- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Phản biện 2); TS. Phạm Thanh Hải- Đại học Thủy lợi (Phản biện 3);  PGS.TS Trương Văn Bốn- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (ủy viên); TS. Nguyễn Thanh Hoàn- Đại học Xây dựng- (Uỷ viên); TS. Lê Hải Trung- Trường Đại học Thủy lợi - (Uỷ viên Thư ký).

Đánh giá của Hội đồng về luận án: Luận án đã đáp ứng những yêu cầu về nội dung và hình thức của một luận án tiến sĩ kỹ thuật, 7/7 thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị cấp bằng tiến sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình thủy cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Dũng.

Những đóng góp mới của luận án:

 (1) Đã làm sáng tỏ được bản chất ảnh hưởng của thềm trước và mũi hắt sóng đến lưu lượng sóng tràn trung bình qua đê. Qua đó chứng minh được mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa thềm trước và mũi hắt sóng. Khi tường đỉnh không có mũi hắt, thềm trước càng lớn khả năng chiết giảm sóng tràn càng cao. Tuy nhiên, khi tường đỉnh có mũi hắt sóng thì khả năng chiết giảm sóng tràn tốt nhất khi không có thềm;

(2) Đã xây dựng được công thức thực nghiệm xác định hệ số chiết giảm của mũi hắt sóng;

(3) Đã xây dựng được công thức thực nghiệm xác định áp lực sóng lớn nhất tác dụng lên tường đỉnh trên đê;

(4) Đã đề xuất được một mặt cắt ngang đê biển tường đỉnh có mũi hắt hợp lý, hiệu quả, phù hợp với đê biển Bắc bộ và Bắc trung bộ - Việt Nam.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579770