Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Trường Đại học Hồng Đức trân trọng chúc mừng và thông báo những thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyến sinh hệ liên thông,VB2 năm 2020 thi ngày 30-31/05/2020 đến trường làm thủ tục nhập học và học nội quy, quy chế với thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đại học hệ LT, VLVH, VB2 năm 2020 như sau:
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Trung tâm GDTX tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự thi LT, VLVH, VB2 bằng hình thức trực tuyến với nội dung sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đại học hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2019 như sau:
Trường Đại học Hồng Đức điều chỉnh thông báo số 193/TB-ĐHHĐ ngày 21/12/2018 về việc tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 năm 2019 như sau:
1
Các tin khác