Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019
Cập nhật lúc: 10:21 AM ngày 29/11/2018
Thực hiện công văn số 157/LT CĐ-ĐHHĐ ngày 11 tháng 09 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018-2019. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, BTV công đoàn trường ĐHHĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2018, Trung tâm GDTX long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2018- 2019.

 Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm học 2018 – 2019  nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và lao động năm học 2017-2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị.

Đây là Hội nghị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp động viên tinh thần CBVC và lao động đạt được những thành tích trong năm học vừa qua và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Về dự với Hội nghị có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

Cùng toàn thể cán bộ, viên chức và lao động Trung tâm GDTX.

    Năm học 2017-2018 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Thắng lợi của năm học là nhờ sự lãnh đạo của Ban giám đốc và toàn thể CB-VC của Trung tâm, luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

   Năm học 2018-2019 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước đòi hỏi Ban giám đốc, cùng tập thể CB-VC phải không ngừng học tập nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của đơn vị.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing