Đại hội Công đoàn trường Đại học Hồng Đức khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022 nêu cao tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Cập nhật lúc: 04:58 SA ngày 13/06/2017

            Trong không khí toàn Trường tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường Đại học Hồng Đức; chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, trong 2 ngày 09,10/6/2017 tại Hội trường A7, cơ sở 2 Trường Đại học Hồng Đức, Công đoàn trường Đại học Hồng Đức đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn trường khoá VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội vinh dự được đón PGS,TS. Nguyễn Mạnh An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức; đồng chí Lương Thị Minh - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, Đại hội còn có các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, BGH nhà trường; các đồng chí đại biểu đại diện cho các Ban công tác Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Thanh hóa, Liên đoàn Lao động thành phố Thanh Hóa, Công đoàn trường Đại học VHTTDL, Công đoàn Trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường vụ Công đoàn trường các khoá, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong trường; cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu đại diện cho 772 đoàn viên công đoàn trong toàn trường về dự đại hội.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn trường khóa VI, báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2012-2017. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo tổng kết của đại hội, đánh giá những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, nêu lên những hạn chế tồn tại, chỉ ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo các hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đặc biệt Đại hội đã được nghe PGS,TS. Nguyễn Mạnh An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường ĐH Hồng Đức; đồng chí Lương Thị Minh - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu đánh giá ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và tổ chức Công đoàn. Các đồng chí đã định hướng những trọng tâm công tác trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể

         

PGS.TS. NGuyễn Mạnh An, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

         

Đồng chí Lương Thị Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Một là: Công đoàn các cấp trong toàn trường phối hợp cùng với nhà trường trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ đào tạo; chủ động, tích cực trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT…”; xây dựng trường Đại học Hồng Đức trở thành trung tâm đào tạo đại học có uy tín, có thương hiệu, là nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước.  

Hai là: Ban Chấp hành khoá mới phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đề ra chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện nghị quyết mang lại hiệu quả tốt nhất; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho công đoàn viên và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu của hoạt động Công đoàn.

            Ba là: Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu, các đơn vị chức năng và các đoàn thể để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, mất dân chủ, …

            Bốn là: Quan tâm hơn công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên tham gia thực hiện, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, cuộc vận động “tình thương, trách nhiệm”. 

            Năm là: Tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào nêu gương người tốt việc tốt, từ đó giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tham gia thực hiện có trách nhiệm hơn với các phong trào CĐ ngành phát động; đồng thời phải tổ chức tốt sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời những các nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua. Đây là điều kiện tốt để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

Sáu là: Công đoàn nhà trường cần coi trọng lãnh đạo việc rà soát, bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo công đoàn trường và công đoàn bộ phận; quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội cán bộ công đoàn có phẩm chất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, tâm huyết công tác công đoàn, với nghề.

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu phấn đấu  nhiệm kỳ 2017-2022.

*Mục tiêu, phương hướng chung

  Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, SKKN, tham gia tích cực vào công tác quản lý chuyên môn, quản lý nhà trường, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo. Không ngừng chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB, đoàn viên. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn trường vững mạnh toàn diện.

*. Các chỉ tiêu cụ thể

          - 100% CBVC-LĐ được quán triệt, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Công đoàn các cấp.

          - 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

- 100% đơn vị phòng, khoa, ban, trung tâm phối hợp với công đoàn bộ phận tổ chức tốt Hội nghị CBVC-LĐ hằng năm.

- Phấn đấu 100% CB, đoàn viên CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có CB, đoàn viên CĐ vi phạm pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Bộ, Ngành và Nhà trường.

- 100% CĐ bộ phận phối hợp với chuyên môn tổ chức có chất lượng Hội nghị CBVC-LĐ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.

- Hằng năm, Công đoàn trường tổ chức được từ 1 đến 2 hội thảo, diễn đàn khoa học, phục vụ đổi mới giáo dục và đào tạo.

- Động viên CBVC-LĐ thực hiện nghiêm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phấn đấu đến năm 2022 có trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 30% tiến sĩ, 5% GS, PGS trở lên. 

- 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 95% nữ  CBVC-LĐ đạt danh hiệu “GVT- ĐVN”.

- Hàng năm có 95% CB, đoàn viên CĐ đạt danh hiệu LĐTT, 12-15% đạt danh hiệu CSTĐ cấp trường, 25-30% đơn vị đạt tập thể xuất sắc.

- Trong từng năm học có 95% trở lên đoàn viên đạt xuất sắc, 15-20% đoàn viên được khen thưởng, 100% tổ CĐ đạt CĐ vững mạnh, có 80-90% CĐ bộ phận đạt CĐ vững mạnh, 25-30% CĐ phòng, ban, khoa, trung tâm được CĐ cấp trên khen thưởng.

- Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng giới thiệu được 130 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

- Giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh được cấp trên khen thưởng.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá VII gồm 15 đồng chí, bầu đoàn  đại biểu đi dự Đại hội công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX gồm 01 đồng chí và Đại hội đã biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp hoạt động Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đại hội nêu cao tinh thần: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” cho nên tại lễ ra mắt BCH công đoàn trường khóa VII, đồng chí Lê Văn Hà đã thay mặt 15 đồng chí trúng cử vào BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022 đã  phát biểu và kêu gọi CBVC-LĐ và đoàn viên công đoàn trong toàn trường hãy nêu cao truyền thống tốt đẹp của CBVC-LĐ nhà trường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ CBVC-LĐ và xây dựng Công đoàn trường luôn vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường thành một trung tâm văn hoá, đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ chất lượng cao, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA

 Văn nghệ chào mừng 

Đồng chí Đàm Văn Vạn, Phó Chủ tịch Công đoàn trường khóa VI
trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn trường khóa VI,nhiệm kỳ 2012-2017

Đồng chí Nguyễn Xuân Song, Chủ tịch Công đoàn trường khóa VI chỉ đạo bầu cử BCH Công đoàn trường khóa VII

Ủy viên BCH Công đoàn trường khóa VI, không tham gia BCH Công đoàn trường khóa VII nhận quà từ Ban tổ chức Đại hội

                                                                   Mai Xuân Thắm
                                                                                                Văn phòng Công đoàn trường 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788