Đảng uỷ trường Đại học Hồng Đức tổ chức Bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho đảng viên mới, năm 2017

Cập nhật lúc: 08:31 CH ngày 15/06/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức. Xác định, công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, năng lực công tác cho đảng viên nói chung, đảng viên mới nói riêng là trách nhiệm của tổ chức đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng viên.

Sáng ngày 03/6/2017, Đảng uỷ trường Đại học Hồng Đức đã Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho 68 đảng viên mới. Sau 10 ngày học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch, đến ngày 13/6/2017 Ban tổ chức đã tiến hành Tổng kết lớp học.

Ban cán sự lớp tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức lớp học

 

Đợt học tập này, có 18 đảng viên là cán bộ, viên chức, 50 đảng viên là Sinh viên (TS: 01 đ/c; ThS: 12đ/c; ĐH: 54 đ/c; TC: 01 đ/c). Nhiều đồng chí đảng viên mới được giao trọng trách quan trọng trong công tác chuyên môn, công tác các đoàn thể. Các đồng chí đảng viên mới đã và đang thể hiện tốt vai trò trách nhiệm gương mẫu trong các tổ chức, đơn vị.

Đ/c Lê Thị Thanh Thuỷ (chi bộ khoa KHXH) Lớp trưởng phát biểu cảm tưởng

 

Đảng viên mới được giới thiệu, nghiên cứu 9 chuyên đề Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định là: 1. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ Nam cho hành động Đảng và cách mạng Việt Nam; 2. Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; 3. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; 4. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; 5. Xây dựng Đảng về Đạo đức; 6. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; 7. Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; 8. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; 9. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đ/c Hoàng Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ trao Giấy Chứng nhận đạt loại Giỏi

 

Lớp học được tổ chức đúng kế hoạch, chương trình, đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Báo cáo viên là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ. Các đồng chí đảng viên mới ý thức đầy đủ về nhiệm vụ học tập, tham gia lớp học, thực hiện nội quy lớp học, lên lớp, ghi chép bài, thảo luận, viết thu hoạch đầy đủ. Nhiều đồng chí tập trung nghiên cứu, đầu tư viết bài thu hoạch có chất lượng cao, tiêu biểu như bài thu hoạch của đồng chí Lê Thị Thanh Thuỷ, đ/c Trịnh Thị Ngân (Chi bộ khoa KHXH),  đồng chí Ngô Thị Oanh (chi bộ khoa GDTH), Lê Thuỳ Dương (chi bộ khoa KHTN);…

Đ/c Thiều Minh Tú, UV BTV, Trực Đảng uỷ trao Giấy chứng nhận cho đảng viên mới

 

Có 68/68 đồng chí đảng viên tham gia lớp học được cấp Chứng nhận đã hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đạt 100%), trong đó có: 10 đồng chí đạt loại Giỏi (chiếm 14,8%); 58 đồng chí đạt loại Khá (chiếm 85,2%).

Đảng viên mới tham gia Bồi dưỡng Lý luận chính trị, năm 2017

 

Lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới, năm 2017 đã kết thúc tốt đẹp. Sau đợt học tập này, Đảng uỷ Nhà trường tin tưởng mỗi đồng chí đảng viên mới sẽ tích cực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác của mình; có nhiều đóng góp tích cưc, hiệu quả hơn trong xây dựng chi bộ và Đảng bộ vững mạnh toàn diện. Mỗi đồng chí luôn xác định rõ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng luôn đặt ra những yêu cầu mới, cần không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và phát triển. Mỗi đảng viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành trong học tập, công tác, góp sức cho sự nghiệp cách mạng của Đảng./.

 

 

                                              Tin và ảnh: Văn phòng Đảng uỷ

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40454456