Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Ban chủ nhiệm khoa
Cập nhật lúc: 11:59 AM ngày 08/10/2018

Ban chủ nhiệm khoa

     Ban chủ nhiệm

     Trưởng đơn vị : TS. Lê Thị Thu Hà

     Phó trưởng đơn vị: TS. Dương Thị Thoan

     Phó trưởng đơn vị: TS. Hồ Thị Dung

     Ban chi ủy

     Bí thư chi bộ: Đồng chí Lê Thị Thu Hà

     Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh

Phân công nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm 

1. TS. Lê Thị Thu Hà - Trưởng khoa - ĐT: 0912.276.727

Phụ trách các mảng công tác:

          - Phụ trách chung, Tư tưởng chính trị, Tổ chức - Cán bộ và thi đua khen thưởng

- Chủ tịch hội đồng Khoa, ISO và kiểm định chất lượng.

- Xây dựng kế hoạch năm học, Tài chính, Báo cáo tháng.

- Mở ngành và đào tạo thạc sĩ QLGD

- Đoàn thể, Văn - Thể - Mỹ.

2. TS. Dương Thị Thoan - Phó trưởng khoa - ĐT: 0904.461.138  

Phụ trách các mảng công tác:

          - Công tác chuyên môn

          - Công tác nghiệp vụ

          - Quảng lý trang Web của đơn vị

  - Công tác cố vấn học tập

3. TS. Hồ Thị Dung - Phó trưởng khoa - ĐT: 0919.758.365  

Phụ trách các mảng công tác:

- Khoa học - công nghệ

- Công tác quản lý người học.

- Cơ sở vật chất

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu khoa tâm lý giáo dục

  • Các tin cũ hơn:
  •  Cơ sở vật chất