Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả thi
Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016, theo quyết định số 267/QĐ – ĐHHĐ ngày 29 tháng 2 năm 2016, Khoa Tâm lý – Giáo dục đã triển khai phân công giảng viên hướng dẫn thực hành môn Tâm lý học, Giáo dục học cho 41 sinh viên K37 CĐSP Tiểu học tại 02 trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Và Lý Tự Trọng). Thời gian 03 tuần, từ ngày 14/3/2016 – 2/4/2016.
1
Các tin khác