Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả NCKH
Sáng ngày 24/04/2021, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay”.
Sáng ngày 17/05/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Mô hình lý thuyết ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do TS. Lê Thị Thu Hà – Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục làm chủ nhiệm đề tài.
1
Các tin khác