Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2014, dưới sự chủ trì của T.S Hồ Thị Dung - Trưởng Bộ môn Giáo dục học, bộ môn Giáo dục học đã nghe báo cáo chuyên đề “Giáo dục Việt Nam trước cách mạng tháng tám” của T.S Nguyễn Thị Thanh.
Ngày 24 tháng 8 năm 2015, tại văn phòng Bộ môn Tâm lý học, phòng 308 nhà A5 cơ sở 2 Trường Đại học Hồng Đức, ThS. Phạm Thị Thu Hòa đã báo cáo chuyên đề “Một số kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản”.
1