Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giáo dục học
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, ngày 26 tháng 05 năm 2021, Bộ môn Giáo dục học đã tổ chức sinh hoạt học thuật với nội dung báo cáo chuyên đề tự học, tự bồi dưỡng.
Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, ngày 11 tháng 03 năm 2021, Bộ môn Giáo dục học đã tổ chức sinh hoạt học thuật với nội dung báo cáo chuyên đề tự học, tự bồi dưỡng.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 15 tháng 06 năm 2020, TS. Nguyễn Thị Thanh đã báo cáo chuyên đề: “Tìm hiểu giáo dục định hướng phân luồng hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 20 tháng 12 năm 2019, Th.S Đỗ Thị Hồng Hạnh và Th.S Nguyễn Phương Lan đã báo cáo chuyên đề tự học, tự bồi dưỡng.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 06 tháng 05 năm 2020, TS. Cao Thị Cúc, TS. Hồ Thị Dung và TS. Lê Thị Thu Hà đã báo cáo chuyên đề tự học, tự bồi dưỡng.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Th.S Nguyễn Thị Minh Hiền đã tiến hành báo cáo chuyên đề: Các phương pháp dạy học tích cực ở trường đại học.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 23 tháng 12 năm 2018, TS Lê Thị Thu Hà đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học đại học trong xu thế hội nhập quốc tế”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 24 tháng 11 năm 2018, TS Cao Thị Cúc đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Vận dụng phương pháp giáo dục Montessori trong giáo dục trẻ mầm non ở gia đình”.
Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Th.S Nguyễn Phương Lan đã tiến hành báo cáo chuyên đề: “Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non”.
1
Các tin khác