Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP LỚP K19 ĐH T M LÝ HỌC (QTNS)
Cập nhật lúc: 08:04 AM ngày 01/04/2019

 

Thực hiện quyết định số 2152/QĐ – ĐHHĐ ngày 12 tháng 12 năm 2018, bộ môn Tâm lý học đã triển khai phân công giảng viên Lê Thị Phương Nga hướng dẫn thực hành tổng hợp Tâm lý học cho 07 sinh viên K19 ngành Tâm lý học (Quản trị nhân sự) tại ba cơ sở thực hành là: Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức; Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa và trường THCS Quảng Thành, Thành phố Thanh Hóa. Thời gian 3 tuần: Từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến ngày 14 tháng 01 năm 2019. Mục tiêu về kiến thức và kỹ năng của đợt thực hành là:

- Củng cố, bổ sung thêm kiến thức thực tiễn để khắc sâu những tri thức lý luận đã học về tâm lý học.

- Xác định được đặc điểm tâm lý của các đối tượng trong các cơ sở thực hành;  Xác định được các hiện tượng tâm lý nhóm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và sự phát triển của tổ chức;

- Nhận thức đầy đủ hơn về việc vận dụng kiến thức Tâm lý học vào các lĩnh vực hoạt động thực tiễn tại cơ sở thực hành, đặc biệt là trong công tác quản trị nhân sự;

- Phát hiện, đánh giá các hiện tượng tâm lý cá nhân , nhóm, tập thể trong các cơ quan, doanh nghiệp;

- Giao tiếp và  xử lý các tình huống trong các mối quan hệ lao động tại cơ sở thực hành;

- Đánh giá, động viên, phát huy tính tích cực của người lao động trong cơ sở thực hành.

- Phát hiện, nhận diện và sử dụng biện pháp tâm lý phù hợp tác động tới các trường hợp có khó khăn tâm lý.

Với sự hướng dẫn tận tình của CBGV khoa Tâm lý – Giáo dục và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở thực hành, kết quả đợt thực hành thu được như sau:

- Điểm giỏi: 06 sinh viên (85,7%)

- Điểm khá: 01 sinh viên (14,3%)

 

                                                                                            Bộ môn Tâm lý học


 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing