Kết quả tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2012 (tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) của Đội tuyển Olympic Tin học trường ĐH Hồng Đức

Cập nhật lúc: 11:01 SA ngày 22/01/2013

Theo Quyết định số 1889/QĐ-ĐHHĐ ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Hồng Đức tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2012 tại Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

 Đội tuyển Olympic Tin học trường Đại học Hồng Đức đã tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2012 tại ĐH Công Nghiệp Hà Nội trong thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 2012 đến ngày 30 tháng 11 năm 2012. Kỳ thi OLP’12 có tổng cộng khoảng 800 sinh viên tham dự các nội dung thi khác nhau, có 71 đội tuyển từ các trường ĐH trong cả nước tham dự với số lượng sinh viên gần 200 sinh viên tham dự nội dung Cá nhân chuyên tin (B) (trong đó khoảng 20% số sinh viên tham dự đạt điểm 0; chỉ có 01 sinh viên đạt điểm tuyệt đối).

 

 

Đội tuyển trường ĐHHĐ đã tham gia nội dung thi Cá nhân chuyên tin (B) gồm 03 sinh viên ( SV khoa CNTT&TT-danh sách kèm theo Quyết định số 1889/QĐ-ĐHHĐ). Kết quả cả 03 sinh viên đều được giải Khuyến khích (kết quả được đăng trên website của kỳ thi: 

 

http://www.olp.vn/olympic/ket-qua ).

                                                                          (Khoa CNTT&TT)

Các tin mới hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316762