Trường Đại học Hồng Đức tổng kết công tác đánh giá nội bộ kết quả vận hành QMS ISO 9001: 2015 năm học 2017 - 2018

Cập nhật lúc: 03:07 CH ngày 26/04/2018

Ngày 24/4/2018, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức tổng kết công tác đánh giá nội bộ kết quả vận hành QMS ISO 9001: 2015 năm học 2017 - 2018. Tham dự có TS. Hoàng Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ban Thư ký ISO; thành viên các tổ đánh giá; Trưởng ban ISO và CBKSTL các đơn vị trong toàn trường.

      Tại Hội nghị, TS. Lê Văn Cường - Phó trưởng phòng HCTH, Ủy viên thường trực Ban ISO Trường đã trình bày báo cáo kết quả tổ chức vận hành QMS ISO 9001: 2015 năm học 2017 - 2018 tại các đơn vị trong toàn trường. Theo báo cáo, trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 4 năm 2018, Nhà trường đã tiến hành đánh giá nội bộ kết quả vận hành QMS ISO 9001: 2015 năm học 2017 - 2018 với các nội dung đánh giá: Về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng; hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ; hoạt động thống kê - phân tích dữ liệu; hoạt động xây dựng và áp dụng các quy trình vận hành QMS ISO; các hoạt động khắc phục và phòng ngừa; đánh giá kết quả khắc phục các NC, nhận xét của cuộc đánh giá nội bộ năm 2017; kiểm tra, đánh giá Bảng nhận diện rủi do và quy trình/kế hoạch ngăn ngừa so với chức năng của từng đơn vị.

 Kết quả đánh giá nội bộ tại 31 đơn vị trực thuộc và 03 tổ chức đoàn thể cấp trường cho thấy, về cơ bản việc tổ chức vận hành QMS ở các đơn vị đã đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Trong đó, hầu hết các đơn vị đã hình thành được văn hóa lưu trữ hồ sơ và sắp xếp hồ sơ minh chứng có hệ thống mang tính khoa học cao và dễ tìm kiếm. Tuy nhiên, bảng nhận diện rủi do của nhiều đơn vị còn sơ sài, chưa bao quát đầy đủ chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đã phát hiện được 2 NC chính, 09 NC phụ và 30 nhận xét về việc xây dựng, chỉnh sửa ban hành tài liệu ISO; việc vận hành ISO tại các đơn vị và Nhà trường; hoạt động kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ….

Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận và đề xuất được các giải pháp và kế hoạch khắc phục, ngăn ngừa các tồn tại, hạn chế trong tổ chức vận hành QMS ISO 9001:2015 để các đơn vị bổ sung, điều chỉnh quy trình sao cho phù hợp, nhằm giúp Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên của Trường hiểu rõ và áp dụng đạt hiệu quả hơn trong năm học 2018 - 2019, đồng thời phục vụ công tác đánh giá của BVQA vào tháng 5, tháng 6 năm 2018./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567322