Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
TT GDQPAN
Play/Pause
Tin hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức giao lưu Bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào Thể dục thể thao và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ Trung tâm GDQPAN

Tin hoạt động KHCN

Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo khoa học: “Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới” năm học 2020-2021

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trước hết đòi hỏi ý chí quyết tâm của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức thức, trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của các thế hệ thanh niên, sinh viên ngày nay. Với ý nghĩa đó, ngày 10/12/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới”