Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả điểm môn GDQPAN các lớp ĐH K21
Cập nhật lúc: 07:56 AM ngày 05/04/2020

 Sinh viên đối chiếu điểm, ngày sinh, nơi sinh trong file đính kèm nếu có sai sót thông tin lại cho Trung tâm GDQPAN

KQ GDQPAN - ĐH K21.xls


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing