Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019
Cập nhật lúc: 03:48 PM ngày 26/05/2020
Quyết định số 1772/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.

 Quyết định số 1772/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019 và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.

Quyết định cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.pdf

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ GDQPAN năm 2019.xls


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing