Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo khoa học: “Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới” năm học 2020-2021
Cập nhật lúc: 10:26 AM ngày 05/01/2021
Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân. Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trước hết đòi hỏi ý chí quyết tâm của Đảng, lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức thức, trách nhiệm của mọi công dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của các thế hệ thanh niên, sinh viên ngày nay. Với ý nghĩa đó, ngày 10/12/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số giải pháp nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới”

        Tham dự Hội thảo có Đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa; ThS. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa; đại diện Ban Truyên giáo Tỉnh ủy; đại diện sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. Về phía Trường Đại học Hồng Đức, có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; lãnh đạo các phòng ban chức năng; các tác giả của các bài tham luận cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN).

TS. Trịnh Duy Huy - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN phát biểu tại Hội thảo

          Ban tổ chức đã nhận được trên 20 bài báo cáo tham luận từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ giảng viên đến từ  Sở GD&ĐT Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa … và các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong trườngTừ các cách tiếp cận khác nhau, các tham luận đều tập trung xoay quanh các nội dung sau: Sự cần thiết phải coi trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Nội dung, yêu cầu của bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các biện pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ ngĩa trong giai đoạn hiện nay. 

          Tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật cho rằng để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong tình hình mới, cần phải tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho sinh viên; phát huy vai trò của Trung tâm GDQPAN và không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. ThS. Vũ Văn Bình chú trọng đến vấn đề giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho sinh viên trong tình hình mới. Theo đó, cần phải thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho sinh viên về tình hình biển, đảo Viêt Nam và vai trò, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; củng cố niềm tin, thái độ, động cơ và ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng bền vững trong sinh viên; chú trọng xây dựng quyết tâm cao, định hướng hành động thiết thực trong sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Còn PGS. TS. Hoàng Thị Mai cho rằng cần có các giải pháp cụ thể hơn trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên như đặt tên các con đường nhỏ trong khuôn viên Nhà trường mang tên Hoàng Sa, Trường Sa… ; đưa ra các khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ để tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong sinh viên.

PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo

PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội thảo

          Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề về trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia hiện nay; nâng cao nhận thức cho sinh viên chống lại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong giai đoạn hiện nay….

 

          Từ những nội dung của các tham luận và những ý kiến trao đổi trực tiếp của các đại biểu tham dự, Hội thảo đã trở thành một diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ giảng viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề có liên quan đến ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của sinh viên trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời, gợi mở nhiều hướng tiếp cận mới về lý luận cũng như thực tiễn đối với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên thông qua giảng dạy các môn học GDQPAN./.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa
phát biểu tại Hội thảo

ThS. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa
phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quy - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN phát biểu tại Hội thảo


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing