Trường Đại học Hồng Đức tổ chức báo cáo thời sự cho học sinh, sinh viên năm học 2018 – 2019

Cập nhật lúc: 10:06 SA ngày 08/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-ĐHHĐ ngày 21/12/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự năm học 2018 – 2019. Tối ngày 07/01/2019 tại Hội trường A7, Phòng Công tác HSSV tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự.

 Ngày 7/01/2019 Trường Đại học Hồng Đức tổ chức buổi báo cáo thời sự cấp trường cho đối tượng là Ban cán sự và Ban chấp hành chi đoàn các lớp sinh viên chính quy trong toàn trường. Nhà trường đã mời Đồng chí Lê Văn Trung – Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó giám đốc Trung tâm thông tin và công tác tuyên giáo – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa báo cáo về các vấn đề kinh tế - xã hội của năm 2018 của Tỉnh Thanh Hóa và của Đất nước.

Đồng chí Lê Văn Trung – Báo cáo viên cấp tỉnh, Phó giám đốc Trung tâm thông tin
và công tác tuyên giáo – Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa báo cáo
về các vấn đề kinh tế - xã hội của năm 2018 của Tỉnh Thanh Hóa và Đất nước

Báo cáo viên cũng đã khái quát kết quả kỳ họp quốc hội lần thứ VI khóa XIV và kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII khóa XVII; Những nội dung cốt lõi, trọng tâm và tinh thần của Nghị quyết TW Đảng lần thứ VIII, IX khóa XII từ đó có nêu ra trách nhiệm và vai trò của người trẻ trong tình hình đất nước hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua buổi báo cáo các sinh viên đã nắm bắt và cập nhật tình hình thời sự, nâng cao nhận thức của người học về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, của ngành và địa phương hiện nay; Từ đó góp phần giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho sinh viên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập giúp người học nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của sinh viên trong quá trình xây dựng bảo vệ và phát triển địa phương, đất nước.

Tin, bài: Lê Hữu Giang Nam - CV Phòng Công tác HSSV

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316762