Trường Đại học Hồng Đức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Cập nhật lúc: 07:53 SA ngày 25/03/2019

Thực hiện kế hoạch số 404/KH – GDQPAN ngày 31/7/2018 của hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019. Ngày 23/3/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2019.

Đến dự buổi khai giảng có TS. Hoàng Nam – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ huy quân sự Nhà trường; Đại úy Lê Phú Thành – Ban chỉ huy quân sự thành phố, Thư ký Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Thanh Hóa, cùng 315 học viên là cán bộ đảng viên, giảng viên đến từ các đơn vị trực thuộc trong toàn Trường.

TS. Hoàng Nam – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ huy quân sự Nhà trường
phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng GDQPAN đối tượng 4 năm 2019

 Tại buổi khai mạc, TS. Hoàng Nam – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ huy quân sự Nhà trường đã phát biểu: Nhà trường luôn coi việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên trong việc tuyên truyền giáo dục, xây dựng, bảo vệ nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù và mọi hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần tích cực, đảm bảo cho việc củng cố quốc phòng an ninh toàn dân vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyền Hiệu trưởng cũng đề nghị Ban quản lý lớp học, các học viên phối hợp tổ chức học tập một cách hiệu quả và thiết thực, đúng với kế hoạch, mục tiêu đề ra.

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị các kiến thức về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên… 

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, từ đó có vận dụng vào thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578787