Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Các LCĐ, CĐTT
Danh sách các LCĐ, CĐTT nhiệm kỳ 2020-2022
Khoa Kinh tế - QTKD mặc dù mới thành lập hơn 10 năm xây dựng và phát triển nhưng đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc trong nhiều lĩnh vực trong đó không thể không nhắc đến hoạt động đoàn của LCĐ Khoa....
1
Các tin khác