Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Giới thiệu Ban Chấp hành
Quyết định 363-QĐ/TĐTN-BTCKT của BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa ngày 20/5/2020 về việc công nhận Ban Chấp hành Đoàn trường, chức danh Phó Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2020-2022 Quyết định 374-QĐ/TĐTN-BTCKT của BTV tỉnh Đoàn Thanh Hóa ngày 16/6/2020 về việc giao quyền Bí thư Đoàn trường ĐH Hồng Đức nhiệm kỳ 2020-2022.
1
Các tin khác