Lịch Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT ngành SP tiếng Anh và GD Tiểu học tại Trường ĐHHĐ từ 24-28/5/2019

Cập nhật lúc: 10:33 SA ngày 23/05/2019

 

Thời gian

 

Nội dung

Đối tượng, thành phần,
địa điểm làm việc

CTĐT Giáo dục tiểu học

CTĐT Sư phạm tiếng Anh

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019)

8.00-8.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ minh chứng

P. 707 NĐH

8.30-9.30

Khai mạc Đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

P. 302 NĐH

9.30-12.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, QLĐT, QLKH&CN, CTHSSV, KT&ĐBCL, QTVT-TB, KHTC, thư viện, cán bộ phụ trách các TC, ... (nếu cần)

 

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

14.00-17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, QLĐT, QLKH&CN, CTHSSV, KT&ĐBCL, QTVT-TB, KHTC, thư viện, cán bộ phụ trách các TC, ... (nếu cần)

P. 707 NĐH

17.30-18.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

P. 707 NĐH

Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có)

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2019)

8.00-8.15

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ 

 

8.15-9.30

Trao đổi, phỏng vấn

Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Khoa, Phòng KT&ĐBCL (lần 1) (P.404 NĐH)

9.30-9.40

Nghỉ giải lao

 

 

9.40-10.55

 

Trao đổi, phỏng vấn

Nhóm Nhà sử dụng lao động
Phòng PV 3
(P.1104)
Nhóm Nhà sử dụng lao động
Phòng PV4
(P.1106)

10.55-11.00

Nghỉ giải lao

 

 

11.00-12.00

 

Trao đổi, phỏng vấn

Nhóm

Cựu sinh viên

Phòng PV 3

(P.1104)

Nhóm

Cựu sinh viên

Phòng PV4

(P.1106)

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

14.00-15.00

Trao đổi, phỏng vấn

Nhóm CBQL
chuyên môn
Phòng PV 1
(P.1101)
Nhóm CBQL chuyên môn
Phòng PV2
(P.1103)
Nhóm
Giảng viên
Phòng PV 3
(P.1104)
Nhóm
Giảng viên
Phòng PV4
(P.1106)

15.00-15.15

Nghỉ giải lao

 

15.15-16.15

Trao đổi, phỏng vấn

Nhóm
Sinh viên
Phòng PV 1
(P.1101)
Nhóm
Sinh viên
Phòng PV2
(P.1103)
Nhóm Cán bộ hỗ trợ CTĐT
Phòng PV 3
(P.1104)
Nhóm Cán bộ hỗ trợ CTĐT
Phòng PV4
(P.1106)

16.15-16.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

16.30-18.00

Thăm quan, kiểm tra Thư viện Trường

 

Thăm quan, kiểm tra lớp học, hội trường, sân bãi, ký túc xá, y tế và CSVC khác của Trường, Khoa

Nhóm 2

 

Thăm quan, kiểm tra VP Khoa, phòng thực hành, thí nghiệm, phòng máy tính, phòng tư liệu Khoa GDTH và Khoa Ngoại ngữ

Nhóm 3

Nhóm 4

18.00-18.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019)

8.00-8.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ 

(P. 707 NĐH)

8.30-11.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, QLĐT, QLKH&CN, CTHSSV, KT&ĐBCL, QTVT-TB, KHTC, TV, cán bộ phụ trách các TC, ... (nếu cần)

11.30-12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

14.00-17.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, QLĐT, QLKH&CN, CTHSSV, ĐBCL&KT, QTVT-TB, KHTC, thư viện, CB phụ trách các TC, ... (nếu cần)

(P. 707 NĐH)

17.00-18.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

(P. 707 NĐH)

Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có)

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019)

8.00-10.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, QLĐT, QLKH&CN, CTHSSV, KT&ĐBCL, QTVT-TB, KHTC, thư viện, cán bộ phụ trách các TC, ... (nếu cần)

(P. 707 NĐH)

10.30-12.00

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường, các Lãnh đạo Khoa, bộ phận ĐBCL (Lần 2)

Lãnh đạo Trường,
Lãnh đạo Khoa GDTH
và Khoa Ngoại ngữ, Phòng KT&ĐBCLGD
(P. 404 NĐH)

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

13.30-17.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ:

(P. 707 NĐH)

- Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

- Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

- Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

(P. 707 NĐH)

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2019)

8.00-8.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

8.30-10.30

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

(P. 302 NĐH)

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn ĐGN, Trường ĐH Hồng Đức, TT KĐCLGD-ĐHQGHN

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578797