Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tổng kết công tác HSSV, công tác Văn - Thể - Mỹ năm học 2018 – 2019

Cập nhật lúc: 03:21 CH ngày 17/06/2019

Ngày 14/06/2018, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HSSV, công tác Văn - Thể - Mỹ (VTM) năm học 2018 - 2019.

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đại điện các lãnh đạo, trợ lý công tác HSSV, trợ lý công tác VTM của các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường và đông đảo HSSV.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm học 2018 - 2019,  công tác HSSV, công tác VTM được thực hiện thường xuyên, không ngừng đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học và nhu cầu của xã hội. Bộ máy làm công tác HSSV ổn định, năng lực đội ngũ làm công tác HSSV được nâng cao. Phần lớn HSSV chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy chế, Quy định của Bộ GD&ĐT, cũng như của Nhà trường. Quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai sâu rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần quan trọng cho sự ổn định chính trị của Nhà trường… Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác HSSV, công tác VTM vẫn còn một số tồn tại như: Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình người học có lúc, có nơi chưa kịp thời, vẫn còn một vài người học vi phạm quy chế HSSV; hiện tượng HSSV ở ngoại trú đi chơi về khuya, chơi game… vẫn còn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung công tác HSSV tại một số khoa đào tạo đôi lúc chưa sâu sát, chậm so với kế hoạch, hiệu quả chưa cao. Một số trợ lý công tác HSSV, VTM chưa bắt kịp với quá trình đổi mới công tác HSSV dẫn đến thụ động trong công việc được giao…

Phương hướng năm học 2019 – 2020, thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong Nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường ý thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV khởi nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HSSV theo quy định của pháp luật. Ổn định bộ máy, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa năng lực đội ngũ làm công tác HSSV.

PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức các công tác VTM, công tác quản lý HSSV; một số giải pháp đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; thực trạng và giải pháp nâng cao việc triển khai các nội dung về công tác HSSV đến từng lớp học; tăng cường nắm bắt diễn biến, tư tưởng trong người học, phòng chống các TNXH xâm nhập học đường; xây dựng môi trường học đường văn hóa, văn minh, thân thiện, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong Nhà trường…

Nhân dịp này, Nhà trường đã trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác HSSV, công tác VTM năm học 2018 - 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác HSSV, công tác VTM năm học 2018 -2019. Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019 - 2020: Phòng công tác HSSV phải triển khai một cách có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành giáo dục đối với HSSV; nâng cao việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý HSSV; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch hoạt động của công tác HSSV ở các khoa đào tạo; tăng cường giáo dục về tinh thần tự giác, tính chủ động cho sinh viên; công khai minh bạch các hoạt động về công tác HSSV. Các khoa đào tạo cần rà soạt lại hồ sơ HSSV và công tác quản lý HSSV; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên; phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công tác VTM, công tác quản lý HSSV. Đoàn Thanh niên cần đa dạng hóa các hoạt động ngoại khóa, hoạt động VTM, câu lạc bộ sinh viên, thu hút đông đảo HSSV tham gia… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong Nhà trường./.

 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen
và phần thưởng cho các tập thể và các CBGV đạt thành tích xuất sắc
trong công tác HSSV năm học 2018 - 2019
 
 
 
PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao giấy khen
và phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong công tác HSSV, công tác VTM năm học 2018 - 2019
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40483790