Trường Đại học Hồng Đức tổ chức tập huấn tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT

Cập nhật lúc: 10:13 SA ngày 21/08/2019

Trong 03 ngày từ 20 - 22/08/2019, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khóa tập huấn tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo và AUN – QA.

 
Quang cảnh HN tập huấn

Đến dự và chỉ đạo khóa tập huấn có TS. Hoàng Nam -  Quyền Hiệu trưởng Nhà trường; báo cáo viên khóa tập huấn gồm các chuyên gia PGS.TS. Lê Đức Ngọc; PGS.TS. Ngô Doãn Đãi – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành phần tham dự khóa tập huấn là Trưởng, phó các Bộ môn, Trưởng, Phó các đơn vị đào tạo trong Nhà trường và thành viên các Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

TS. Hoàng Hoàng Nam -  Quyền Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc, TS. Hoàng Hoàng Nam -  Quyền Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, trong đó hoạt động tự đánh giá CTĐT là một khâu then chốt. Tự đánh giá CTĐT giúp Nhà trường tự rà soát, xem xét tình trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan của từng CTĐT, là căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và cải tiến quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Thông qua khóa tập huấn này, các học viên tham dự tập huấn sẽ được báo cáo viên giới thiệu, phân tích chi tiết Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; hướng dẫn về kỹ thuật thu thập, phân tích thông tin, hồ sơ minh chứng và những kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và của AUN- QA để triển khai thực hiện công tác tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá các CTĐT do đơn vị quản lý.

PGS.TS. Lê Đức Ngọc – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
phát biểu tại HN tập huấn

PGS.TS. Lê Đức Ngọc – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã trình bày tổng quan về công tác tự đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học và Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng. Dựa trên Bộ tiêu chuẩn gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí, các thành viên tham gia tập huấn được hướng dẫn cụ thể về phân tích nội hàm của các tiêu chí và chia thành các nhóm thực hành viết báo cáo tự đánh giá tiêu chí theo các mảng hoạt động của đơn vị mình.

Khóa tập huấn đã cung cấp cho các thành viên tham gia nhiều thông tin hữu ích và thiết thực để tiến hành viết báo cáo tự đánh giá CTĐT, tiến tới đánh giá ngoài theo lộ trình kiểm định chất lượng CTĐT của Trường Đại học Hồng Đức.

Sau khóa học các học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn tự đánh giá kiểm định chất lượng CTĐT do Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp./.

PGS.TS. Ngô Doãn Đãi – Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
trình bày những yêu cầu và quy định đối với báo cáo tự đánh giá
 
Học viên tham gia khóa học
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788