31 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức tổ chức thành công Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2019 – 2020

Cập nhật lúc: 01:34 SA ngày 03/10/2019

        Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”;  Công văn số 304/LĐLĐ, ngày 02/8/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động trong khối các trường giáo dục, đào tạo  năm học 2019 – 2020.

         Ngày 12/9/2019, Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn trường Đại học Hồng Đức đã có Hướng dẫn liên tịch số 191/LTCĐ- ĐHHĐ về việc tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị trực thuộc trường tiến tới Hội nghị CBVC-LĐ cấp trường năm học 2019-2020. Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị đầu năm học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ của từng đơn vị năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của các đơn vị sâu sát với nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường. Hội nghị cũng là diễn đàn phát huy quyền dân chủ của CBVC-LĐ trong việc tham gia đóng góp ý kiến, được quyết định và được tham gia giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định của pháp luật.

  
TS. Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy,  Quyền Hiệu trưởng  nhà trường dự chỉ đạo 
và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ phòng Hành chính Tổng hợp  
 
      
PGS, TS. Hoàng Thị Mai, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường 
dự chỉ đạo và phát biểuý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Giáo dục Mầm non
 
  
ThS. Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường dự chỉ đạo và phát biểu ý kiến  
tại Hội nghị CBVC-LĐ Trường Mầm non thực hành

        Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9 năm 2019 đã có 31/31 đơn vị trực thuộc trường tổ chức thành công Hội nghị CBVC-LĐ (đạt 100%). Nhìn chung Hội nghị CBVC-LĐ các đơn vị được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, dân chủ, đúng quy định. Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn trường  đã phân công dự, có ý kiến chỉ đạo, trực tiếp giải trình những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ liên quan đến Công đoàn và Nhà trường; ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm học 2018-2019, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của từng đơn vị, của các Công đoàn bộ phận, của mỗi CBVC-LĐ, trong đó cần tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, nề nếp làm việc của CBVC-LĐ và HSSV, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá”. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, từng bước thực hiện lộ trình tự chủ; tổ chức tốt các phong trào thi đua: “Dạy tốt - học tốt”; “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế và các cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, cơ quan văn hóa; các hoạt động nhân đạo từ thiện… Mặt khác, qua việc dự và chỉ đạo các Hội nghị đây cũng là dịp để Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn trường có điều kiện lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến đề xuất của CBVC - LĐ đối Nhà trường và Công đoàn trường.

           Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2019-2020 của các đơn vị trực thuộc trường đã thành công tốt đẹp. Các hội nghị thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm cuả CBVC-LĐ toàn trường, nhằm phát huy dân chủ, đề xuất, hiến kế các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CBVC-LĐ CÁC ĐƠN VỊ

 

TS. Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng nhà trường dự chỉ đạo

và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông 

 

 

PGS.TS. Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường dự chỉ đạo và phát biểu ý kiến 

tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Nông Lâm Ngư nghiệp 

 

  

PGS.TS. Mai Văn Tùng, Trưởng khoa Khoa học Xã hội giải trình

những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ

 

 

 

 TS. Lê Huy Chính, Phó Trưởng khoa Kinh tế -Quản trị kinh doanh
báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-LĐ
năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 
 
Đồng chí Đàm Văn Vạn, Phó Chủ tịch Công đoàn trường dự chỉ đạo và phát biểu ý kiến
tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Sư phạm Tiểu học

 

  
ThS. Trịnh Thị Hằng, Chủ tịch CĐ Khoa Ngoại ngữ giải trình
những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ

 

 

PGS.TS. Ngô Xuân Lương, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên giải trình

những ý kiến đề xuất, kiến nghị của CBVC-LĐ

 

 

ThS. Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường chỉ đạo và phát biểu ý kiến 
tại Hội nghị CBVC-LĐ khoa Giáo dục Thể chất

 

ThS. Thiều Minh Tú, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ báo kết quả thực hiện Nghị quyết
Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2018-2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020
 
 
Đồng chí Ngọ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
phát biểu ý kiến đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020

 

  
TS. Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng nhà trường dự chỉ đạo
và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ Ban Quản lý Nội trú- Nhà ở sinh viên
 

  

Đ/c Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Thông tin Thư viện

phát động thi đua năm học 2019-2020

      
TS. Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo
và phát biểu ý kiến tại Hội nghị CBVC-LĐ Ban Bảo vệ

 

  

ThS. Lê Văn Hà, Chủ tịch Công đoàn trường tặng Giấy khen

của Ban Chấp hành Công đoàn trường cho CBVC-LĐ Trường Mầm non

thực hành đạt thành tích xuất sắc năm học 2018-2019

 

                                                                                       Tin bài và ảnh: Mai Xuân Thắm

                                                                            Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567333