Đảng bộ Trường Đại Học Hồng Đức đã hoàn thành chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Cập nhật lúc: 12:53 SA ngày 19/03/2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XX ; Kế hoạch số 04-KH/ĐU, ngày 18/12/2019 của Đảng ủy trường Đại học Hồng Đức về tổ chức Đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.  

Sau một thời gian chuẩn bị của các chi bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ duyệt kế hoạch tổ chức đại hội của từng chi bộ. Từ ngày 29/02/2020 đến ngày 15/3/2020, 28/28 chi bộ trong toàn Đảng bộ nhà trường đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Ban thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm 02 chi bộ khoa Lý luận chính trị - Luật và chi bộ Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ. Ngay sau đó tiến hành họp rút kinh nghiệm, thống nhất các nội dung và phân công đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp đến dự, chỉ đạo Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

 

Đồng chí Hoàng Nam, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo
Đại hội chi bộ phòng Tổ chức- Cán bộ
 

Nhìn chung, các Đại hội chi bộ trong toàn Đảng bộ nhà trường diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, phấn khởi; công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được thực hiện đúng kế hoạch, đúng Điều lệ Đảng, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng đảm bảo đúng qui định, đúng hướng dẫn và cơ bản đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các chi bộ, đơn vị và trong toàn Đảng bộ nhà trường, tạo động lực mới, khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở nhà trường.

Từ kết quả Đại hội các chi bộ thành công tốt đẹp, toàn Đảng bộ đang hướng tới và tin tưởng Đại hội đại biểu trường Đại học Hồng Đức lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong tháng 5 năm 2020 sẽ thành công tốt đẹp./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ

(Nhiệm kỳ 2020 – 2022)
 
 

Đại hội điểm tại chi bộ khoa Lý luận chính trị- Luật thực hiện nghi lễ chào cờ 

Thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội chi bộ phòng QLKH-CN

Ban Chi ủy chi bộ phòng QLKH-CN ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Ban Thường vụ Đảng ủy dự chỉ đạo Đại hội chi bộ điểm

Niềm vui của đảng viên mừng Đại hội chi bộ phòng TC-CB thành công tốt đẹp

Ban chi ủy chi bộ khoa KT-QTKD ra mắt nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Không khí trang trọng tại Đại hội chi bộ Khoa Tâm Lý - Giáo dục 

Đại diện cấp ủy chi bộ Khoa GDTC trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Tin, ảnh: VP Đảng ủy

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40579768