Thanh Hóa: Đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp thanh niên và sinh viên

Cập nhật lúc: 08:46 SA ngày 01/11/2021

Ngày 29/10, tỉnh Thanh Hoá phát động tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo tác động cho thanh niên và sinh viên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

 

Với mục tiêu để tuổi trẻ Thanh Hoá luôn tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, đồng thời phát huy được các nguồn lực của xã hội đầu tư, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - VCCI phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Phát động Khởi nghiệp dành cho thanh niên và sinh viên toàn tỉnh.

Khởi nghiệp đã trở thành vấn đề nóng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhiều hoạt động hỗ trợ và chính sách mới được ban hành nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và các thành phần trong xã hội khởi nghiệp.

Ra đời năm 2002, Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được xem là tiên phong về hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam. Chương trình góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, hình thành mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp rộng khắp các tỉnh thành, các trường đại học trong cả nước.

Kết thúc năm thứ 18, Chương trình đã thu hút được hàng vạn lượt bạn trẻ, hàng ngàn dự án có giá trị thực tiễn được hình thành, nhiều dự án đi vào triển khai, nhiều bạn thanh niên, sinh viên đã thành lập và điều hành thành công doanh nghiệp của mình. Chương trình Khởi nghiệp thực sự đã trở thành sân chơi lớn, là vườn ươm ý tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng định: Môi trường và cơ hội khởi nghiệp hiện nay ở nước ta hiện đang rất thuận lợi để ý tưởng sáng tạo của các bạn trẻ nảy mầm, lớn mạnh. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang tốc độ phát triển mạnh mẽ. Những năm qua, Nhà nước và Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp trong Thanh niên, sinh viên. Đề án 844 về “Xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Quyết định 1665/QĐ-TTg năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" đã cổ vũ, khuyễn khích và tạo động lực lớn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho họ sau khi tốt nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời. Tiếp đó, Luật cạnh tranh, và thông qua nhiều luật khác để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, trong gần hai năm vừa qua, đại dịch COVID-19 hoành hành, đất nước ta cũng phải vất vả để chống lại cuộc chiến cam go với đại dịch, hoạt động của các doanh nghiệp bị đình đốn, các doanh nghiệp khởi nghiệp/doanh nghiệp trẻ cũng phải gánh chịu nhiều khó khăn. Chúng tôi - Ban tổ chức chương trình Khởi nghiệp Quốc gia mong muốn thông qua các hoạt động khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần tạo hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp có đủ “sức khỏe” vượt qua đại dịch.

Tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây đã triển khai nhiều hoạt động với mục tiêu khuyến khích, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên, giúp hình thành các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp của thanh niên và sinh viên… qua đó thúc đẩy phong trào thanh niên Thanh Hóa khởi nghiệp. Tỉnh đã và đang có nhiều doanh nghiệp trở nên quen thuộc, từng bước khẳng định vị trí trong cộng đồng doanh nghiệp trẻ của tỉnh và ngoài tình.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với vai trò là cơ quan đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đã và đang triển khai nhiều hoạt động nhằm phát triển cộng đồng doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trong đó Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia là một trong những hoạt động trọng tâm.

Buổi lễ Giao lưu - Phát động Khởi nghiệp dành cho thanh niên – sinh viên Thanh Hóa được tổ chức ngày hôm nay nhằm giúp các bạn trẻ trong tỉnh có được bức tranh tổng thể về quá trình Khởi nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng cho các bạn trẻ triển khai các ý tưởng sáng tạo của mình, với tư duy năng động để hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh và phát triển sản phẩm. Thông qua chương trình, Ban tổ chức cũng mong muốn hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp với đặc thù riêng của mình với nhiều thành tố cấu thành như: mạng lưới các cố vấn khởi nghiệp, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, các giảng viên khởi nghiệp, tổ chức ươm tạo và thúc đẩy khởi nghiệp cũng như phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp trong tỉnh lớn mạnh… 

Bước sang năm thứ 19, Chương trình Khởi nghiệp tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ với nhiều nội dung nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ các bạn trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nhiều nguồn lực để khởi nghiệp thành công. Cũng giống như nhiều năm trước, trong số các hoạt động khởi nghiệp thường xuyên được thực hiện đa dạng, tập trung vào đào tạo, tập huấn chuyên sâu và huấn luyện trực tiếp cho các nhóm dự án, kết nối cố vấn doanh nghiệp - nhà đầu tư,… Năm 2020 và 2021, Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia đã mở rộng mối hợp tác quốc tế để triển khai các chuỗi các hoạt động khởi nghiệp. Đó là sự hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc - UNDP thông qua sự tài trợ của Quỹ Thịnh Vượng Anh đã triển khai dự án có tên “Thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng cho Doanh nghiệp mới tại Việt Nam” và Chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo tác động xã hội hướng đến 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc - Sáng kiến của Chương trình Youth Co:Lab do UNDP và Quỹ Citi Foundation. Nhằm qui tụ đội ngũ các chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu tại Việt Nam để triển khai các hoạt động khởi nghiệp chuyên sâu và cao cấp. Vào tháng 4/2020, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN đã chính thức ký quyết định phê duyệt thành lập Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA) - gồm 16 thành viên chính. Hội đồng ra đời góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia cũng như của Chính phủ, để triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở mức độ đòi hỏi yêu cầu cao.

Hiện tại, Chương trình Khởi nghiệp quốc gia đã xây dựng và hoàn thiện được một hệ sinh thái với các thành phần: 02 Hội đồng hỗ trợ khởi nghiệp, các vườn ươm, các tổ chức huấn luyện khởi nghiệp, hơn 30 tỉnh thành, hơn 150 trường Đại học/Cao đẳng trên toàn quốc.

Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám Đốc VCCI Thanh Hóa chia sẻ.

Ông Đỗ Đình Hiệu - Giám Đốc VCCI Thanh Hóa chia sẻ tại chương trình: "Tôi đã được 10 năm gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp trong tổ chức hội, 2 năm gần đây gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp đây cũng là lần đầu tiên được tham gia với vai trò người chia sẻ trong cuộc khởi nghiệp quốc gia do Ban tổ chức khởi nghiệp quốc gia tổ chức tại Thanh Hoá . Chương trình khởi nghiệp quốc gia là một chương trình hết sức quan trọng đây là một nội dung mà các bạn học sinh sinh viên và các đối tượng xã hội rất là quan tâm".

Từ năm 2002 cho đến nay đã gần 20 năm chương trình này đã được triển khai và trải qua nhiều năm, hệ thống khởi nghiệp quốc gia đã trở nên dày đặc. Tôi muốn chia sẻ rằng đây là điều mà các bạn sinh viên quan tâm nhất đến vấn đề khởi nghiệp và những diễn giả trên đây sẽ là những người định hướng, chia sẻ những kinh nghiệm những thông tin hết sức là hữu ích để các bạn có được những định hướng về khởi nghiệp.

Ông Hiệu cho biết thêm, quan điểm khởi nghiệp của tôi là các bạn thích một lĩnh vực nào đó thì hãy bắt tay vào làm bằng đam mê, nhiệt huyết,  bằng phương pháp, khoa học, làm bằng kỹ năng ty duy, bằng kết nối công nghệ số thì sẽ có cơ hội thành công. Nhưng nếu như hỏi bạn muốn khởi nghiệp mà bạn lại không biết khởi nghiệp về gì thì chắc chắn các bạn sẽ không khởi nghiệp được. Không khởi nghiệp được thì không có nghĩa là không thành công, các bạn không nhất thiết là chủ doanh nghiệp, các bạn có thể làm công chức, công nhân, chiến sĩ của doanh nghiệp cũng rất là tốt. Tư duy khởi nghiệp của tôi là hãy biết làm việc và làm những việc mà mình yêu thích rồi từ đó phát triển mạnh mẽ lên.

Tôi muốn gửi gắm tới các em sinh viên, các bạn trẻ đang tìm hướng cho mình có tư duy để tìm đường hướng cho mình sao cho phù với khả năng của mình, tránh tình trạng nhầm đường lạc lối.

Về cơ chế chính sách của nhà nước đang đặc biệt quan tâm và xu hướng sắp tới thì càng quan tâm hơn nữa đến vấn đề khởi nghiệp, vấn đề phát triển doanh nghiệp. Vì chỉ có doanh nghệp phát triển mới là cơ sở để phát triển cơ chế đất nước, đây là cơ hội để các bạn tìm được đường hướng đi và có cơ hội phát triển khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ:" Câu chuyện khởi nghiệp của Tiến Đông cũng như gia đình tôi, nó rất đơn giản. Cách đây 31 năm, ước mơ khởi nghiệp chỉ đơn giản là kiếm được tiền để nuôi được bản thân và giúp được một số người. Chính sự phát triển của đất nước đã giúp chúng ta có góc nhìn lớn hơn. Tôi nhớ rất rõ ngày xưa năm 1990 không đi học đại học bởi vì không có tiền và ước mơ lúc đó chỉ có 10 triệu với lãi suất 3%-3,5%/tháng, chỉ có 300.000/tháng là đủ tiền đi học mà cũng không có và khi đó tôi bắt đầu khởi nghiệp". Câu chuyện khởi nghiệp ở đây là chúng ta tìm được con đường khởi nghiệp để ta làm và hạnh phúc với công việc đó chứ không phải ai cũng làm chủ doanh nghiệp mới là khởi nghiệp thành công. Khởi nghiệp chính là tìm được con đường đúng với mong muốn mà mình được làm với một xã hội.

30 năm sau chúng tôi vẫn đang khởi nghiệp, khởi nghiệp lần thứ 2 của Tiến Đông là xây dựng người thu nhập thấp nhất là 250 triệu/năm. Tiến Đông đặt mục tiêu năm 2020 từ bảo vệ đến công nhân phải có thu nhập là 250 triệu/năm và đó mới là minh chứng cho khởi nghiệp thành công chứ không phải là chủ doanh nghiệp mới là khởi nghiệp thành công. Cho nên khởi nghiệp thành công chính là tìm được con đường đúng.

Những doanh nghiệp có nhận thức đúng thì không chỉ có trách nhiệm với bản thân gia đình mình nữa mà còn có trách nhiệm với cả đất nước vì đó là tinh thần khởi nghiệp. Tinh thần khởi nghiệp của tôi sẽ không dập tắt.

Góc nhìn khởi nghiệp của tôi là tìm được con đường đúng và hạnh phúc với những công việc của mình.

 
Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
– Phó trưởng ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia.

Nhà báo Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp – Phó trưởng ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia chia sẻ: "Triết lý khởi nghiệp phải mãi mãi, nếu chúng ta ngộ được điều đó thì chúng ta mới thấy được tinh thần khởi nghiệp trở nên gắn bó máu thịt với cuộc sống và lý tưởng của mình". Quan điểm của tôi là khởi nghiệp phải liên tục. Tôi cũng hy vọng, trong hội trường này sẽ có những bạn nắm bắt được cơ hội này để cùng với Tiến Đông tiến lên phục vụ tốt hơn nữa cho nền nông nghiệp của Đất nước. Cơ hội sẽ còn rất nhiều đến với các bạn.

Phó Giáo sư Tiến sỹ Lê Hoằng Bá Huyền, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức

Phó Giáo sư Tiến sỹ Lê Hoằng Bá Huyền, Phó hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức chia sẻ: Thay mặt cho lãnh đạo trường, tôi xin chia sẻ niềm vui trường khi Đại Học Hồng Đức được đồng hành tham gia tổ chức chương trình rất có ý nghĩa ngày hôm nay cùng với Tạp chí Diễn dàn Doanh nghiệp, tỉnh Đoàn Thanh Hoá và Hội doanh nhân trẻ.

 Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp hết sức quan trọng. Trong những năm qua, có thể nói là rất sớm trường Đại Học Hồng Đức đã rất tích cực phát huy vai trò của nhà trường trong hệ sinh thái khởi nghiệp của địa phương nói chung và tỉnh Thanh Hoá nói riêng, thậm chí cả khu vực. Ngay những ngày đầu năm 2002-2003 thì trường Đại học Hồng Đức khi đó đã có những mong muốn đầu tiên là thành lập câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai, câu lạc bộ này đã được anh Phong là người phát hiện và dẫn dắt để trở thành doanh nhân hiện nay.

Đại học Hồng Đức đã có những hoạt động khởi nghiệp như cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đến nay đã trở thành cuộc thi truyền thống. Với sự hỗ trợ VCCI Thanh Hoá, Hội doanh nhân Thanh Hoá, đặc biệt là sự bảo trợ của Hội doanh nhân Thanh Hoá để đạo tạo và cố vấn, tập huấn các hoạt động khởi nghiệp nhiều năm nay.

Đó là những hoạt động khởi nghiệp mang tính truyền thống, chúng tôi thấy rằng tư tưởng khởi nghiệp lúc đó chỉ nghiêng về tìm việc làm, tạo một công việc mới để bắt đầu một công việc thì nhà trường luôn đồng hành với các bạn trong môi trường như vậy.

Nhưng năm gần đây, cùng với vai trò nghiên cứu tiên phong của một trường đại học về lĩnh vực khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng hành với việc tham gia các chương trình của Chính phủ thì Đại học Hồng Đức cũng là cơ sở rất ít tham gia đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ. Đại học Hồng Đức đã nhận thức rằng trường phải trở thành một trong những yếu tố quan trọng để góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi khởi nghiệp phải được dựa trên nền tảng của giá trị và làm gia tăng giá trị mới như vậy những nước như chúng ta mới có hy vọng bắt kịp được với các cường quốc trên thế giới. Còn nếu khởi nghiệp chỉ làm như lâu nay chúng ta nghĩ thì chỉ là những khởi nghiệp tạo công ăn việc làm . Bây giờ, chúng ta phải nghĩ đến bước tiếp theo, Đại học Hồng Đức đã có tinh thần đạo tạo đội ngũ mentor, được tham gia và nghiên cứu, biên soạn các tài liệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian gần đây, Đại học Hồng Đức rất vui khi biết tin UBND tình Thanh Hoá có chủ trương xây dựng Chương trình phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà Bộ Khoa học và Công nghệ Thanh Hoá là đơn vị tham mưu.

Trường Đại học Hồng Đức mong chương trình này được tỉnh Thanh Hoá phê duyệt và hiện thực hoá. Với những kinh nghiệm, nguồn lực và quyết tâm của lãnh đạo cao nhất của nhà trường chúng tôi mong muốn Đại học Hồng Đức sẽ đảm nhận được những công việc mà địa phương giao để tiếp tục đồng hành với chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và là trung tâm của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội là xu thế tất yếu và mang tính phát triển bền vững. Tuy nhiên, không có nhiều ý tưởng thành công, bởi họ còn nhiều khó khăn như thiếu vốn, yếu kém trong khả năng tiếp cận các nguồn tài chính, thiếu về năng lực quản lý điều hành và sự thiếu hụt những dịch vụ hỗ trợ. Thấu hiểu được những lý do đó, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - VCCI phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức phát động khởi nghiệp dành cho thanh niên và sinh viên toàn tỉnh với mong muốn là bệ đỡ tinh thần khởi nghiệp của tỉnh./.

Đường link: thanh-hoa-day-manh-tinh-than-khoi-nghiep-lap-nghiep-thanh-nien-va-sinh-vien-209675.html

 Theo https://diendandoanhnghiep.vn/

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578795