Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017
TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017
THƯ MỜI DỰ LỄ TỌA ĐÀM TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THƯ MỜI DỰ LỄ TỌA ĐÀM TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THƯ MỜI DỰ LỄ TỌA ĐÀM TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
THƯ MỜI DỰ LỄ TỌA ĐÀM TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 20 XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Tọa đàm kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển của Trung tâm NC-ƯDKHCN
Play/Pause
Giới thiệu

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ

Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) được thành lập theo quyết định số 138/QĐ-TC/UB ngày 17 tháng 01 năm 1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về Tổ chức - Bộ máy trường Đại học Hồng Đức.

Tin tức - Sự kiện

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THANH HÓA NĂM 2016-2017

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh 25B, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2016 - 2017.

Đạo tạo - Chuyển giao

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2017

Thực hiện chương trình Đào tạo - Huấn luyện Khuyến nông năm 2017 và được sự đồng ý của lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Ngày 28/9/2017, Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng phương pháp khuyến nông và kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh, thu hoạch một số đối tượng cá nước ngọt mới” cho cán bộ khuyến nông cấp huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Thanh Hóa.