Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tin tức - Sự kiện
Ngày 15/09/2014, Trường Đại học Hồng Đức đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho cán bộ viên chức nghỉ hưu từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2014
Thực hiện Công văn số:147/ĐHHĐ-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hồ sơ CBVCLĐ. Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo trình tự sau:
Ngày 21/04/2014, Trường Đại học Hồng Đức đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt và trao quà cho cán bộ viên chức nghỉ hưu từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 4 năm 2014
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học Việt Nam, Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ quy định về tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy các trường Đại học tại Điều 24, Quyết định 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”. Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ và nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, năm học 2013 - 2014 như sau:
1
Các tin khác