Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nghiên cứu sinh Hà Thị Hương - Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học Giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Cập nhật lúc: 09:59 AM ngày 28/01/2021

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
 •  Nghiên cứu sinh Vũ Sỹ Kỷ - Giảng viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Năng lượng nhiệt tại Trường Đại học nghiên cứu Năng lượng quốc gia Matxcova - Liên bang
 •  Nghiên cứu sinh Lê Thị Hợi – Giảng viên khoa Khoa học Xã hội đã bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học
 •  Nghiên cứu sinh Hoàng Văn Sơn - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư nghiệp đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 •  Nghiên cứu sinh La Thị Quế- Giảng viên Khoa Lý luận chính trị - Luật đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính tại Học viện khoa học xã hội-

 • Các tin cũ hơn:
 •  Nghiên cứu sinh Lê Anh Minh - Giảng viên Khoa KHTN đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành “Phương trình vi phân và tích phân” tại Trường Đại học KHTN-Đại học Quốc Gia Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Lê Trần Tình - Giảng viên Khoa Khoa học Tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 •  Nghiên cứu sinh Trần Thị Lan Hương, Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán tại Học viện Tài chính.
 •  Nghiên cứu sinh Lê Đình Nghiệp – PTP. ĐBCL&KT đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên.
 •  Nghiên cứu sinh Lê Thị Huyên - Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Mầm non – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...