Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hướng dẫn bổ sung hồ sơ cán bộ, viên chức, lao động
Cập nhật lúc: 04:38 PM ngày 18/08/2014
Thực hiện Công văn số:147/ĐHHĐ-TCCB ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng về việc bổ sung hồ sơ CBVCLĐ. Nhà trường hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo trình tự sau:

            1. Trưởng đơn vị triệu tập hội nghị CBVCLĐ toàn đơn vị để thông báo và quán triệt đến toàn thể CBVCLĐ trong đơn vị về việc bổ sung hồ sơ CBVCLĐ: đây là trách nhiệm của mỗi CBVCLĐ nhằm phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, thanh kiểm tra và giải quyết chế độ, quyền lợi cho CBVCLĐ.

           2. Triển khai bổ sung hồ sơ:

               Thành phần hồ sơ bổ sung của CBVCLĐ gồm:

           2.1. Kê khai mới quyển “ Lý lịch Cán bộ, Công chức ” (nhà trường cấp);

           2.2. Ghi bản “ Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức ” (nhà trường cấp);

           2.3. Giấy khai sinh ( bản poto công chứng);

            2.4. Bảng điểm, văn bằng (bản poto công chứng) của tất cả các hệ được đào tạo (đối với những ai lần trước chưa nộp). Nếu được cấp bằng tiếng nước ngoài phải được dịch thuật ra tiếng Việt theo quy định của pháp luật và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

           2.5. Các loại chứng chỉ: tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, nghiệp vụ sư phạm, quản lý giáo dục;...

           2.6. Các loại thành phần hồ sơ cấp ở cơ quan, đơn vị cũ nhưng chưa nộp về phòng TCCB: Quyết định tuyển dụng, Hợp đồng lao động, Quyết định bổ nhiệm, Quyết định luân chuyển, Quyết định nâng lương, thay đổi ngạch, Quyết định khen thưởng, Quyết định kỷ luật; Bản nhận xét, đánh giá của đơn vị hàng năm, các loại văn bản liên quan trực tiếp đến bản thân và gia đình CBVCLĐ;

           3. Đơn vị thu hồ sơ bổ sung:

           3.1. Đối với trưởng đơn vị, cán bộ được giao phụ trách bổ sung hồ sơ:

                Hướng dẫn kê khai thành phần hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ mới bổ sung của CBVCLĐ, nạp toàn bộ về nhà trường (đ/c Hoàng Anh Minh, phòng 708, Nhà điều hành – Cơ sở chính).

            3.2. Đối với CBVCLĐ: Khi nộp hồ sơ cho vào túi ni lông để tiện cho việc phân loại hồ sơ và tránh nhầm lẫn, thất thoát. Kê khai thành phần hồ sơ của mình (đánh dấu X) vào ô tương ứng Bảng tổng hợp thành phần hồ sơ bổ sung của CBVCLĐ (Mẫu số 1);

           4. Thời gian đơn vị nộp hồ sơ về phòng TCCB:

               Chậm nhất là ngày 12/9/2014.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện, có điều gì vướng mắc, liên hệ với đ/c Hoàng Anh Minh – phòng Tổ chức – Cán bộ để được hướng dẫn.
Mẫu Tổng hợp thành phần hồ sơ bổ sung của CBVCLĐ

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing