Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Cập nhật lúc: 04:13 PM ngày 20/01/2015

    Theo Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiêm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg; căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, trường Đại học Hồng Đức có nhu cầu bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư thuộc các ngành, với số lượng cụ thể như sau:

- Toán học: 01

- Vật lý: 02

- Hoá học: 01

- Giáo dục học: 01

- Lịch sử: 01

- Văn học: 03 

Đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại trường Đại học Hồng Đức, nạp hồ sơ đăng ký với nhà trường qua phòng Tổ chức - Cán bộ để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét và thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Hồ sơ đăng ký gồm: Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (theo mẫu gửi kèm) và Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS do Chủ tịch HĐCDGS nhà nước cấp.

Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất vào ngày 27/01/2015, các ứng viên nạp hồ sơ đăng ký tại phòng Tổ chức - Cán bộ (đồng chí Lại Văn Chính, phòng 710, Nhà Điều hành, cơ sở chính, ĐH Hồng Đức).

Nếu quá thời hạn trên mà không nạp hồ sơ thì xem như không có nhu cầu được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt này./.

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm...

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing