Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin hồ sơ các ứng viên PGS đăng ký xét tại HĐ GSCS Trường Đại học Hồng Đức năm 2019
Cập nhật lúc: 08:37 AM ngày 18/07/2019

 Hội đồng GSCS Trường Đại học Hồng Đức cập nhật thông tin hồ sơ của 5 ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức. 

Thông tin chi tiết các hồ sơ ứng viên: 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing