Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Văn bản - Biểu mẫu
Mẫu biểu về công tác Sinh viên năm học 2021-2022
NGHỊ ĐỊNH 81 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Thông tin về việc đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Thông tin, hướng dẫn, thủ tục hồ sơ, mẫu biểu thực hiện chế độ chính sách năm 2021-2022
Quyết định và danh sách học bổng khuyến khích học tập cuối khóa của sv hk II năm học 2020_2021
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC NĂM 2021
HƯỚNG DẪN XEM LỊCH HỌC, LỊCH THI VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN
Mẫu biểu về công tác Sinh viên năm học 2019-2020
Vị trí nhập học, Sơ yếu lý lịch Sinh viên và quy trình tiếp sinh 2019
KH số 442/KH-ĐHHĐ ngày 25/7/2019 về việc tổ chức học tập tập trung môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN.
1
Các tin khác